29. svibnja 2020

Uzgojno valjani kopitari čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenja uzgojnog programaMatična knjiga podrijetla pasmina, naziv uzgojnog udruženja / nadležnog tijela / KontaktDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Vinogradska bb, 44317 Popovača
+385 44 679 138
+385 44 679 138
ssuuhhpopovaca@gmail.com
ssuuhh.hr

UELN: 191005
Datum priznavanja: 23.11.2012.
Datum usklađivanja: 11.7.11.2019.
Hrvatski hladnokrvnjakHrvatska25.9.2019.Izvorna knjiga
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac

Sajmište 1A, 44202 Topolovac
+385 44 711 019
+385 44 711 019
sshp@sk.ht.hr
www.sshp.hr

UELN: 191006
Datum priznavanja: 25.4.2005.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Hrvatski posavacHrvatska25.9.2019.Izvorna knjiga
Savez uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske

Val de Lesso 1, 52210 Rovinj
+385 98 368 454
jutta.haber@pu.t-com.hr

UELN: 191007
Datum priznavanja: 30.3.2006.
Datum uskađivanja: 12.12.2019.
Trakenerski konjHrvatska12.12.2019.Trankehner Verband

Postfach 2729, 24517 Neumünster, Germany
+49-(0) 43 21 / 90 27-0
+49-(0) 43 21 / 90 27-19
info@trakehner-verband.de

UELN: 276409
Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja

Radoslava Cimermana 5, 10000 Zagreb
+385 98 374 751
+385 48 636 068
jseleshuusk@gmail.com
www.huusk.hr

UELN: 191004
Datum priznavanja: 11.7.2005.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Hrvatski športski konjHrvatska25.9.2019.
Državna ergela Đakovo i Lipik

Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
+385 31 813 286
+385 31 822 530
dedl@dedl.hr
www.dedl.hr

UELN: 191003, 191008
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
LipicanacHrvatska 25.9.2019.
Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja

Franje Vidovića bb, 43240 Čazma
+385 98436816
gidran@hugk.hr
www.hugk.hr

UELN: 191001
Datum priznavanja: 19.9.2011.
Datum usklađivanja: 25.9.2019.
GidranHrvatska25.9.2019.Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület

1118 Budapest, Ménesi út 4, Hungary
06-30-9310-183
kisberi.gidran@t-online.hu
www.kisberigidran.hu


Udruga uzgajivača konja hrvatski toplokrvnjak

Sv. Petar Orehovec 133, 48267 Orehovec
+385 98 944 5026
uuht@uuht.hr
www.uuht.hr

UELN: 191001
Datum priznavanja: 23.4.2010.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Hrvatski toplokrvnjakHrvatska25.9.2019.Izvorna knjiga
Viteško alkarsko društvo Sinj

Put Petrovca 12, 21230 Sinj
+385 21 821 542, +385 21 821 113
vad@st.t-com.hr
www.alkar.hr/alkarsko-drustvo

UELN: 191001
Datum priznavanja: 25.9.2019.
Alkarski konjHrvatska25.9.2019.Izvorna knjiga
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek
+385 31 815 02
cs@hapih.hr

Datum priznavanja: 25.9.2019.
Lipicanac
Međimurski konj
Akhal Teke
Američke pasmine (QH, APP, PH)
Engleski punokrvnjak
Arapski punokrvnjak
Haflinger
Islandski konj
Nonius
Shagya Arap
Araber
Arapski konj
Bosansko brdski konj
Hrvatski jahaći poni
Hrvatski kasač
Lipicanac - B knjiga
Poni
Toplokrvnjaci
Hladnokrvnjaci
Križanci
Andaluzijac
Angloarap
Angloeuropski konj
Austrijski toplokrvnjak
Bayer
Belgijski hladnokrvnjak
Belgijski sportski konj
Belgijski toplokrvnjak
Češki sportski poni
Češki toplokrvnjak
Danski toplokrvnjak
Frizijac
Furioso North Star
Henoveranac
Hessen
Holstein
Kasači
Kisberi
Konik
KWPN
Mađarski hladnokrvnjak
Mađarski sportski konj
Mađarski toplokrvnjak
Malopolski
Mecklenburger
Murgese
Nizozemski jahaći konj
Njemački jahaći konj
Njemački sportski konj
Njemački toplokrvnjak
Oldenburg
Peršeron
Pintabian
Poljski hladnokrvnjak
Rheinlander
Sachsen-Anhaltiner
Sella Italiano
Selle Francais
Shetland pony
Shire
Slovački sportski poni
Slovački toplokrvnjak
Slovenski toplokrvnjak
Švicarski toplokrvnjak
Talijanski toplokrvnjak
Welsh pony
Wesfalen
Wiekopol
Zangersheide
Zweibrücker
Istarski magarac
Primorsko-dinarski magarac
Sjeverno-jadranski magarac
Magarci

Hrvatska25.9.2019.Izvorna knjiga

Email Newsletter