7. srpnja 2020

Uzgojno valjane pčele čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane pčele čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012/
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenjaDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Udruga uzgajivača slekcioniranih matica pčela Hrvatske

Selska cesta 1121 c, 10000 Zagreb
uzgajivaci.matica@gmail.com

Datum priznavanja: 11.3.2005.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Siva pčela (Apis mellifera carnica)HrvatskaNacionalno zakonodavstvo25.9.2019.4

Email Newsletter