7. srpnja 2020

Uzgojno valjane ovce čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjanih ovaca čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenjaDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Ilica 101, 10 000 Zagreb
+385 99 499 1129, +385 91 272 7660
+385 1 3903 198
savez@ovce-koze.hr
www.ovce-koze.hr

Datum priznavanja: 2.6.2009.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Cigaja
Creska ovca
Dalmatinska pramenka
Dubrovačka ruda
Ile de France
Istarska ovca
Istočno frizijska ovca
Krčka ovca
Lacaune
Lička pramenka
Merinolandschaf
Paška ovca
Rapska ovca
Romanovska ovca
Solčavsko-jezerska ovca
Suffolk
Travnička pramenka

Uzgojni programi
Hrvatska25.9.2019.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek
+385 31 815 02
cs@hapih.hr

Datum priznavanja: 25.9.2019.
Assaf
Australski merino
Awassi
Charollais
Comisana
Croyal
Dorper
Kamerunska ovca
Kupreška pramenka
Njemačka crnoglava
Njemačka plavoglava
Quessant
Sardinijska
Texel
Turcana
Berichon du cher
Engleska mliječna ovca
Clun forest

Email Newsletter