4. kolovoza 2021

Uzgojno valjane koze čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane koze čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenjaDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Ilica 101, 10 000 Zagreb
+385 99 499 1129, +385 91 272 7660
+385 1 3903 198
savez@ovce-koze.hr
www.ovce-koze.hr

Datum priznavanja: 2.6.2009.
Datum usklađivanja: 11.7.2019.
Burska koza
Alpska koza - alpina
Hrvatska bijela koza
Hrvatska šarena koza
Istarska koza
Sanska koza

Uzgojni programi
Hrvatska25.9.2019.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Vinkovačka cesta 63c, 31000 Osijek
+385 31 815 02
cs@hapih.hr

Datum priznavanja: 25.9.2019.
Patuljasta koza
Anglonubijska koza

Email Newsletter