7. srpnja 2020

Uzgojno valjana perad čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjanu perad čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenjaDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
dbedekovic@agr.hr

Datum priznanja: 23.11.2012.
Datum priznanja: 11.7.2019.
Kokoš hrvaticaHrvatskaNacionalno zakonodavstvo25.9.2019.4
Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
dbedekovic@agr.hr

Datum priznanja: 9.11.2016.
Datum priznanja: 11.7.2019.
Zagorski puranHrvatskaNacionalno zakonodavstvo25.9.2019.4

Email Newsletter