23. siječnja 2022

Uzgojna udruženja i organizacije

Informacije o provedbi uredbe EU (2016/1012) Europskog parlamenta i Vijeća ( Uredba o uzgoju životinja) u Hrvatskoj

U skladu sa člankom 39 (2) (c) Uredbe o uzgoju životinja: Nadležno tijelo određeno u skladu sa člankom 39. stavak 1. sa odgovornošću za obavljanje službenih kontrola za provjeru usklađenosti operatora s pravilima propisanima ovom uredbom, i za obavljanje drugih službenih dužnosti.

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
+385 1 6106 111
+385 1 6109 201
www.mps.hr
 1. Uzgojna udruženja koja vode matične knjige za uzgojno valjane životinje čistih pasmina
  1. Uzgojno valjana goveda čistih pasmina
  2. Uzgojno valjane svinje čistih pasmina
  3. Uzgojno valjane ovce čistih pasmina
  4. Uzgojno valjane koze čistih pasmina
  5. Uzgojno valjani kopitari čistih pasmina
 2. Uzgojne organizacije koje vode uzgojne upisnike za uzgojno valjane hibridne svinje
  1. Uzgojno valjane hibridne svinje
 3. Uzgojna udruženja koja vode matične knjige za uzgojno valjane životinje čistih pasmina priznatih sukladno nacionalnim propisima
  1. Uzgojno valjane pčele čistih pasmina
  2. Uzgojno valjana perad čistih pasmina

Email Newsletter