13. travnja 2021

Nacionalni uzgojni program

Nacionalni uzgojni program temelji se na majčinskim pasminama landrasu i velikom jorkširu te terminalnim pasminama pietrenu i duroku. U provedbi uzgojnog programa selekcija se vrši na čistim pasminama odabirom najboljih jedinki BLUP metodom – Best Linear Unbiased Prediction (najbolje linearno nepristrano predviđanje). U proizvodnji tovnog materijala mogu se koristiti programske križanke landras x jorkšir i obrnuta kombinacija kao majke, a kao očevi nerasti terminalnih pasmina pietren i durok, njihovi križanci te terminalni nerasti iz drugih uzgojnih programa. Obzirom na globalizaciju u svinjogojskoj proizvodnji nacionalni se uzgojni program stalno osvježava uvođenjem novih grla iz najboljih svjetskih uzgoja (najčešće korištenjem nerastovskog sjemena iz Centara za umjetno osjemenjivanje svinja.  Nacionalni uzgojni program danas je zastupljen s udjelom oko 10 % u populaciji uzgojno valjanih svinja u RH.

Email Newsletter