23. siječnja 2021

Izvorne pasmine

Crna slavonska i turopoljska svinja su dvije priznate izvorne pasmine svinja u Republici Hrvatskoj. Iako je put njihovog nastanka bio sasvim različit, obje ove pasmine zbog svojih genetskih karakteristika imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti. Očuvanje obje ove pasmine obuhvaćeno je Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Populacija crne slavonske svinje posljednjih nekoliko godina je u stalnom porastu, dok je populacija turopoljske svinje u stagnaciji. Razlog za povećanje populacije crne slavonske svinje leži u njezinoj komercijalizaciji kroz proizvodnju određenih specifičnih proizvoda od mesa crne slavonske, ali i svježeg mesa. Uzgoj crne slavonske svinje u proteklom periodu proširio se na sve kontinentalne županije dok je turopoljska svinja gotovo isključivo zadržala vrlo uzak tradicionalan areal držanja u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Iako se po proizvodnim parametrima ove dvije pasmine ne mogu komparirati s modernim pasminama i hibridnim svinjama, karakteriziraju ih izuzetno skromni uzgojni zahtjevi, dobro zdravlje, otpornost i dugovječnost.

Osim ove dvije registrirane izvorne pasmine, od tradicionalnih pasmina u Hrvatskoj se još uzgajaju banijska šara svinja i mangulica.

Email Newsletter