23. siječnja 2021

Banijska šara svinja

Banijska šara svinja još uvijek nije priznata pasmina svinja. Međutim, kroz povijesne zapise potvrđuje se njezino držanje. Nastanak pasmine dogodio se u vrijeme uvođenja engleskih pasmina svinja u naše uzgoje zbog popravljanja proizvodnih karakteristika. Tako je 1882. godine Eugen d’Halwin, marquis de Piennes, vlastelin dobra Žabac (Šabac) kod Vrbovca uspješno križao turopoljske krmače s nerastovima crne berkšir pasmine što se može smatrati počecima nastanka BŠ svinje. Zbog odličnih rezultata koji su dobiveni križanjem, Kraljevska zemaljska vlada osniva krajem 19. stoljeća selekcijski centar u Božjakovini kod Zagreba, kasnije Republičko poljoprivredno dobro Božjakovina, na kojem se sve do sredine 60-ih godina 20. st. provodi sustavni uzgoj ove pasmine radi ustaljivanja njenih svojstava (Šram, 1950). U kasnijim godinama sustavan uzgoj je zapostavljen

Prilikom obavljanja redovnih poslova vezanih uz provođenje testiranja uzgojno valjanih svinja, djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) su 2007. godine na gospodarstvu uzgajivača Rade Gagića u Trgovima pokraj Dvora zatekli svinje specifičnog izgleda s velikim crnim šarama.

Prema izjavama posjednika radi se vrlo vjerojatno o jednim od posljednjih primjeraka banijske šare svinje. Navedeno je zainteresiralo djelatnike HPA koji su odmah započeli s prikupljanjem podataka s terena o mogućoj rasprostranjenosti i osobinama ove svinje. Uzgajivači svinja s šireg područja Banovine i dijela Posavine tvrdili su da se na tim prostorima nekada stvarno uzgajala svinja koja je prema njihovu opisu kao i izgledu na fotografijama iz obiteljskih zbirki odgovarala opisu svinja koje su bile zatečene u Trgovima.

2015. godine Vijeće za istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede odobrilo je izv.prof.dr.sc. Krešimira Salajpalu s Agronomskog fakulteta projekt pod nazivom „Revitalizacija uzgoja banijske šare svinje“. Iste godine formirana je i Udruga uzgajivača svinja „Banijska šara“.  U projektu revitalizacije uzgoja sudjelovali su Agronomski fakultet, veterinarski fakultet, Hrvatska poljoprivredna agencija, Udruga uzgajivača svinja „Banijska šara“ i grad Petrinja. U proljeće 2018. godine udruga je uz rezultate istraživanja i podnijela zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za priznavanje ove pasmine.

Email Newsletter