23. siječnja 2021

Procjena uzgojnih vrijednosti

BLUP (engl. Best Linear Unbiased Prediction) ili najbolje linearno nepristrano predviđanje se kao metoda procjene uzgojnih vrijednosti u uzgojnom programu za  svinje u Hrvatskoj koristi od 2005. godine. Posebno se računaju uzgojne vrijednosti za majčinske pasmine (landras, veliki jorkšir), a posebno za terminalne (pietren, durok), dok se svaka pasmina uspoređuje unutar svoje pasmine i usporedne grupe u razdoblju od 60 tjedana unatrag, čime se usporedba vrši sa živim životinjama. Kod majčinskih pasmina se dodatno vrednuje veličina legla, dok to svojstvo kod terminalnih pasmina nije od esencijalne važnosti.

Procjena uzgojnih vrijednosti pomoću BLUP-a omogućuje razdvajanje genetskih i okolišnih utjecaja, odnosno daje informaciju o tome koliki je dio razlika između ocijenjenih životinja uvjetovan genima, a koliki je posljedica djelovanja okolišnih utjecaja. Izbjegava se mogućnost da životinje koje zbog lošijih okolišnih uvjeta nisu iskazale svoj genetski potencijal budu lošije ocijenjene i samim time neopravdano izlučene iz daljnjeg uzgoja. BLUP također omogućuje uspoređivanje životinja iz različitih proizvodnih sustava, s različitih farmi, te također uspoređivanje životinja koje su prošle različite intenzitete selekcije, primjerice nerastići i nazimice. Prednosti BLUP-a posebno dolaze do izražaja kod selekcije na svojstva sa niskom nasljednosti. U svinjogojskoj proizvodnji, to se prije svega odnosi na svojstva plodnosti, koja su svojstva niskoga heritabiliteta. Točnost procjena uzgojnih vrijednosti može se definirati kao odstupanje procijenjenih uzgojnih vrijednosti od stvarnih uzgojnih vrijednosti. S obzirom da je prava uzgojna vrijednost neke životinje nepoznata, statističkim izračunima možemo doći procjene pouzdanosti procijenjenih uzgojnih vrijednosti. S obzirom da se selekcija svinja odvija prema testu u proizvodnim uvjetima i da su informacije o precima uključene samo kroz podrijetlo, procjena uzgojnih vrijednosti svinja temeljena je na manjem broju informacija i stoga su rangovi pouzdanosti uzgojnih vrijednosti nešto niži. Iz tog je razloga važno svakom koraku u procjeni uzgojne vrijednosti, od mjerenja u samom testu pa do interpretacije rezultata, potrebno dati posebnu pažnju kako bi se izbjeglo netočno rangiranje životinja. Uvažavajući rezultate izračuna uzgojnih vrijednosti BLUP metodom, kao i selekciju po fenotipu, dobiva se konačno rangiranje testiranih životinja temeljem agregatnog genotipa i njihovo svrstavanje u uporabne kategorije, kao i njihovo korištenje.

Email Newsletter