18. listopada 2021

Svinjogojstvo

Važnost svinjogojstva u stočarskoj proizvodnji i ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske proizlazi iz njegove ekonomske i biološke važnosti. Svinjogojska proizvodnja je najvažniji izvor mesa za opskrbu domaćeg tržišta, nadalje, svinjogojstvo ima veliku ulogu u oplemenjivanju ratarskih proizvoda, a pomaže i razvoju drugih grana gospodarstva: preradi mesa, proizvodnji stočne hrane, građevinarstvu, proizvodnji opreme i dr. Svinjogojstvo omogućava zapošljavanje radne snage i njezino zadržavanje u ruralnim područjima. U svinjogojskoj proizvodnji je zbog brzog obrta životinja relativno brz povrat uloženih sredstva. Biološka važnost svinjogojstva proizlazi iz mogućnosti vrlo dobrog iskorištavanja žitarica, uljarica, ali i nekih nusproizvoda koji nastaju u prehrambenoj industriji, što svinjama daje prednost pred ostalim vrstama domaćih životinja.

Svinjogojska je proizvodnja jedna od najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje, zastupljena gotovo u svim dijelovima zemlje. Svinjogojska proizvodnja ima utjecaj na druge grane gospodarstva, prerađivačku industriju, industriju stočne hrane, preradu i finalizaciju ratarskih proizvoda, preradu nusproizvoda prehrambene industrije, građevinarstvo, proizvodnju opreme te omogućava zapošljavanje značajnog broja ljudi. Svinjogojstvo ima značajnu ulogu u opskrbi stanovništva mesom. Svinjsko meso u ukupnoj potrošnji mesa visoko je zastupljeno i najznačajniji je izvor animalnih bjelančevina kod većine stanovnika u Republici Hrvatskoj.

Zbog navedenog razvoj svinjogojske proizvodnje spada u temeljne zadaće HPA. HPA u suradnji sa Središnjim  savezom udruga uzgajivača svinja Hrvatske i uzgojnim udrugama (Udruga uzgajivača svinja Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema – Fajferica, Plemenita opčina turopoljska – POT, Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica, Udruga uzgajivača svinja „Banijska šara“) koordinira provedbu uzgojnih programa s ciljem genetskog unapređenja populacije svinja. Hpa također surađuje i s uzgojnim društvima registriranim za provedbu uzgojnih programa za pojedine hibridne programe.

HPA vrši testiranja rasplodnog i procjenu uzgojnih vrijednosti rasplodnog materija te obavlja ocjene rasplodnih grla izvornih pasmina. S ciljem promocije uzgoja HPA organizira izložbe i smotre uzgojno valjanih grla svinja. U HPA se vodi središnji popis uzgojno – valjanih svinja, ažuriraju se matične knjige, vrši se priprema uzgojnih potvrda i rodovnika. Podatci o svojstvima plodnosti svinja koji se koriste kod procjena uzgojnih vrijednosti zajedno sa svojstvima dnevnog prirasta i mesnatosti, također se prikupljaju i obrađuju u HPA za one uzgojne programe u čijoj provedbi HPA sudjeluje. Rezultati procjena uzgojnih vrijednosti i ocjene grla koriste se u odabiru budućih roditelja.

Email Newsletter