23. siječnja 2022

Peradarstvo

Peradarsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj karakterizira visok stupanj industrijalizacije. Veliki peradarski sustavi u proizvodnji mesa i jaja upotrebljavaju genetski potencijal peradi koji omogućava visoku proizvodnju (hibridi-ross, cobb, hubbard, sasso i dr.). Takva proizvodnja uključuje uzgoj i držanje rasplodnih nesilica hibrida lakih pasmina, uzgoj pilenki za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj i držanje nesilica hibrida teških pasmina, proizvodnju jednodnevnog podmlatka, tov pilića, purića, pačića i guščića.

U Hrvatskoj su registrirane dvije izvorne pasmine peradi: zagorski puran i kokoš hrvatica.

HPA koordinira provedbu uzgojnih programa određenih vrsta peradi koje su pod selekcijskim obuhvatom s ciljem genetskog unapređenja populacije. Provedba uzgojnih programa odvija se u suradnji s uzgojnim udruženjima (Hrvatski savez uzgajivača izvornih pasmina peradi) s kojima HPA usko surađuje i po pitanju promocije uzgoja i proizvoda putem stočarskih izložbi, smotri, sajmova. Za sve evidentirane rasplodne kljunove vodi se Središnji popis matičnih jata u kojem se prikupljaju proizvodni podaci i podaci o uzgajivaču te vodi porijeklo svakog kljuna. Na osnovu prikupljenih podataka izdaju se i uzgojne potvrde.

HPA pruža potporu uzgajivačima u području unapređenja uzgoja i selekcije, te poboljšanja proizvodnosti i zdravlja životinja kao i zaštite okoliša. Također sudjeluje u kreiranju zakonskih i podzakonskih akata iz područja peradarstva kao i u pripremi razvojnih programa iz područja peradarstva.

Prema programima za uzgoj zagorskog purana i kokoši hrvatica HPA provodi:

  • odabir, registraciju i obilježavanje matičnih jata,
  • praćenje proizvodnih svojstava u matičnim jatima,
  • praćenje porijekla i pružanje pomoći uzgajivačima kod odabira rasplodnih životinja.

Email Newsletter