24. lipnja 2021

Program uzgoja ovaca

Ovčarstvo u republici Hrvatskoj kao jedna od najstarijih djelatnosti ima gospodarsku, sociološku, etnološku i tradicijsku važnost. Broj ovaca i njihova gospodarska važnost podložna je utjecaju različitih čimbenika te se je tako njihov broj iz godine u godinu smanjivao. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja oko 650.000 ovaca od čega se uzgojno selekcijski rad provodi na oko 40.000 grla. Na našim otocima i priobalju ukupno se uzgaja više od 80% uzgojno valjanih ovaca što dokazuje činjenicu tradicijskog uzgoja ovaca na ovim područjima gdje je ovčarstvo glavna stočarska grana proizvodnje. U populaciji obuhvaćenoj uzgojno selekcijskim radom je devet izvornih hrvatskih pasmina (dalmatinska pramenka, lička pramenka, cigaja, istarska ovca, creska ovca, krčka ovca, paška ovca, dubrovačka ruda, rapska ovca) i sedam inozemnih pasmina (merinolandschaf, suffolk, solčavsko-jezerska ovca, istočnofrizijska ovca, travnička pramenka, romanovska ovca, ille de france, lacaune). Struktura i veličina stada prilično je šarolika. U stadima veličine do 50 grla uzgaja se oko 50% hrvatske populacije ovaca obuhvaćene provedbom uzgojnog programa. Procjenjuje se kako se 93% rasplodnih ovaca  uzgaja isključivo radi proizvodnje mesa, a preostalih 7% koristi se za proizvodnju mlijeka.

Email Newsletter