17. svibnja 2021

Program uzgoja koza

Kozarstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu povijest i tradiciju, ponajviše na škrtim i nepristupačnim područjima, gdje se je nekad uzgajalo oko 750.000 koza. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja ukupno oko 70000 koza, od čega se uzgojno selekcijski rad provodi na oko 7000 grla. U populaciji obuhvaćenoj uzgojno-selekcijskim radom tri su inozemne pasmine( sanska, alpina i burska koza) te tri izvorne hrvatske pasmine ( hrvatska šarena koza, hrvatska bijela koza i istarska koza). Provedba uzgojno-selekcijskog rada temelji se na kontroli proizvodnosti registriranih stada koza(reprodukcijske osobine, mliječnost, performance test muške jaradi u field uvjetima, izračunom procjene uzgojnih vrijednosti i dr). Osamdesetih godina prošlog stoljeća počinju se uvoziti visokomlječne pasmine koze, nakon čega dolazi do intenzivnije proizvodnje i prerade kozjeg mlijeka. Glavnina mliječnog kozarstva zastupljena je u sjeverozapadnoj hrvatskoj – gusto naseljenim područjima s usitnjenim i nedostatnim poljoprivrednim posjedima. Struktura i veličina stada vrlo je varijabilna i uvjetovana proizvodnjom.

Email Newsletter