17. svibnja 2021

Izvorne pasmine

U Republici Hrvatskoj uzgaja se devet izvornih pasmina ovaca i tri izvorne pasmine pasmine koza. Praćenjem proizvodnih osobina i provedbom uzgojno – selekcijskog rada osiguravaju se temeljitija saznanja o proizvodnim mogućnostima hrvatskih pasmina ovaca, a s druge strane kontrolira se očuvanje ovih pasmina od utjecaja drugih pasmina, odnosno njihovo očuvanje u čistoj krvi. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj od sveukupno uzgajane populacije ovaca, oko 80% grla pripada nekoj od izvornih pasmina, dok preostali dio čine grla inozemnih pasmina hrvatskog uzgoja.

Izvorne i zaštićene pasmine jedinstveno su genetsko naslijeđe stvarano stotinama i tisućama godina, odraz naše tradicije i podneblja.

Email Newsletter