17. svibnja 2021

Uzgojni programi

Provođenje uzgojno-selekcijskog rada u ovčarstvu i kozarstvu u potpunosti je prilagođeno shemi provedbe propisane Programom uzgoja koza u Republici Hrvatskoj i Programom uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj. U provedbu uzgojnog programa uvrštene su one metode i tehnološko-tehnički postupci koji su znanstveno utemeljeni, stručno provjereni i tehnički izvedivi u postojećoj populaciji ovaca i koza u Republici Hrvatskoj.

Email Newsletter