17. svibnja 2021

Procjena uzgojnih vrijednosti

U uzgojno – selekcijskom radu u ovčarstvu i kozarstvu procjena uzgojne vrijednosti provodi se na temelju kontrola mliječnosti i informacije o podrijetlu životinja. Uzgojne vrijednosti se upotrebljavaju za odabir najboljih životinja sa svrhom dobivanja potomaka koji imaju bolje proizvodne  rezultate od prethodnih generacija. Kao standard u izračunu uzgojne vrijednosti koristi se BLUP metoda (Best Linear Unbiased Prediction).

U Republici Hrvatskoj procjena uzgojnih vrijednosti provodi se za svojstva mliječnosti kod dvije pasmine koza(alpina i sanska koza) i tri pasmine ovaca (istarska ovca, paška ovca, istočno-frozijska ovca). Uzgojne su vrijednosti procijenjene temeljem zapisa dnevnih kontro­la mliječnosti putem AT i B4 metode. Za procjenu UV je korišten model s dnevnim zapisima (engl. test-day mo­del) i to za svojstva dnevne količine mlijeka, količine i sadržaja mliječne masti i bjelančevina, te broja somatskih stanica odvojeno po pasminama. UV izražena je u standardiziranim vrijednostima – srednja vrijednost 100 i standardna devijacija od 12 bodova. Životinje bolje od prosjeka su iznad 100 bodova. Prikaz UV sadrži i dnevni indeks mliječnosti ili tzv. indeks bjelan­čevine: mliječna mast (IBM) pri čijem izračunu količina mliječnih bjelančevina ima dva puta veću ekonomsku teži­nu u odnosu na količinu mliječne masti.

Email Newsletter