17. svibnja 2021

Edukacije i informiranje

Služba za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgoja malih životinja u suradnji s Hrvatskim savezom uzgajivača ovaca i koza organizira Savjetovanje za uzgajivače ovaca i koza u RH. Cilj savjetovanja je putem predavanja i razgovora s našim vodećim stručnjacima ponuditi uzgajivačima mogućnost za stjecanjem novih saznanja iz područja provedbe uzgojno selekcijskih programa, preventive i zdravstvene zaštite ovaca i koza, tehnologije proizvodnje i prerade ovčjeg i kozjeg mlijeka, hranidbe, držanja i njege ovaca i koza itd.

S ciljem, unaprjeđivanja proizvodnje Služba u suradnji sa Savezom organizira i izložbu sireva s ocjenjivanjem istih od strane stručnog povjerenstva sastavljenog od stručnjaka za sirarstvo s Agronomskog fakulteta iz Zagreba i iz Republike Slovenije. Osim unaprjeđivanja kvalitete, odnosno ukazivanja na nedostatke u proizvodnji, cilj izložbe sireva je unaprjeđenje proizvodnje, uklanjanje tehnoloških nedostataka u proizvodnji sireva, s čime se utječe na povećanje kvalitete i na smanjivanje gubitaka u proizvodnji; usklađivanje proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima s propisanim veterinarsko – zdravstvenim standardima; promocija ovčjih i kozjih sireva radi njihove prepoznatljivosti na tržištu, bilo domaćim potrošačima bilo inozemnim gostima preko gastroturističke ponude; promocija i radi moguće zaštite ovih proizvoda oznakama zaštite kvalitete; povezivanje proizvođača, znanstvenika i stručnjaka. Izložba okuplja proizvođače sira, prvenstveno s obiteljskih gospodarstava iz cijele Republike Hrvatske koja su ishodila rješenje o upisu u odgovarajući upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, pa stoga ima državni karakter.

Služba u suradnji sa Savezom organizira stočarske izložbe čiji je cilj stočarima, stručnjacima i posjetiteljima prikazati dosege u uzgoju pojedinih pasmina, stimulirati uzgajivače i pridonijeti unaprjeđenju ovčarstva i kozarstva u Hrvatskoj. Uzgajivači na izložbe dovode najbolja grla iz svog uzgoja te na taj način prikazuju poboljšanje u svojim stadima, ali i uspješnost na očuvanju naših izvornih pasmina.

Email Newsletter