23. siječnja 2022

Ovčarstvo i kozarstvo

Ovčarska i kozarska proizvodnja stočarske su grane koje se sve više i više razvijaju u Republici Hrvatskoj, ali na čijem razvoju je i nadalje potrebno sustavno raditi.

HPA u suradnji s Hrvatskim savezom uzgajivača ovaca i koza sudjeluje u provedbi uzgojnih programa iz ovčarstva i kozarstva čiji cilj nije samo selekcijski nego i gospodarski napredak. Vrši promociju uzgoja putem stočarskih izložbi i smotri, uređuje i izdaje Ovčarsko – kozarski list, organizira edukacije uzgajivača kroz predavanja s različitim temama vezanim uz poboljšanje ovčarske i kozarske proizvodnje. Uzgojni programi u Republici Hrvatskoj provode se kod 17 pasmina ovaca i 6 pasmina koza, na način da se za sva uzgojno valjana grla ovaca i koza prikupljaju i obrađuju proizvodni podaci (reprodukcijske odlike, kontrola mliječnosti), podaci o porijeklu, pripremaju se uzgojni certifikati, vode matične knjige, provode se testiranja, provodi se procjena uzgojnih vrijednosti za sve mliječne pasmine ovaca i koza prema danas najtočnijoj BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) metodi izračuna, a sve u skladu s procedurama propisanim ICAR-om (International Committee for Animal Recording), međunarodnom organizacijom za provođenje kontrola u stočarstvu.

Email Newsletter