27. studenoga 2021

Identifikacijski dokument kopitara

Ministarstvo poljoprivrede je nadležno za praćenje sektora konjogojstva, vodi Središnji registar kopitara i provodi uzgojne programe za pasmine i uzgojne tipove kopitara za koje nisu uspostavljena uzgojna udruženja. Osim toga, Ministarstvo poljoprivrede ujedno je i tijelo izdavatelj za Identifikacijske dokumente kopitara.

U 2018 godini provedeno je usklađivanje sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara s posljednjom direktivom Europske unije 2015/262 (Uredba o putovnici za kopitare), koja ujedno predstavlja treću prilagodbu sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara Republike Hrvatske s europskim propisima. Uz prilagodbu sadržaja bilo je nužno i prilagođavanje informatičke podrške aplikacije Središnjeg registra kopitara koju uz Ministarstvo poljoprivrede koriste i ovlaštena uzgojna udruženja u konjogojstvu Republike Hrvatske. Usklađivanjem s Uredbom osigurala se visoka kvaliteta Identifikacijskog dokumenta, lakši veterinarski nadzor i registracija dodatnih podataka o identifikaciji kopitara u Središnjem registru kopitara.

Novi Identifikacijski dokument u opticaju je od 1. svibnja 2018. godine, te sadrži slijedeće odjeljke:

 1. Identifikacija
 2. Primjena veterinarsko-medicinskih proizvoda
 3. Valjanost dokumenta za premještanje kopitara
 4. Vlasništvo
 5. Potvrda o podrijetlu
 6. Evidentiranje kontrole identiteta
 7. Evidentiranje cijepljenja protiv influence kopitara
 8. Evidentiranje cijepljenja protiv ostalih bolesti
 9. Laboratorijske zdravstvene pretrage

Informacije o implementaciji Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/262 u Republici Hrvatskoj

Često postavljana pitanja

Što je Središnji registar kopitara?

Središnji registar kopitara (SRK) je centralni nacionalni registar u kojem su upisani i registrirani svi kopitari u Republici Hrvatskoj, a sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja. U SRK-u se vodi i centralni popis izdanih Identifikacijskih dokumenata (putovnica) i pripadajuće dokumentacije (Potvrda identiteta i Potvrda o vlasništvu).

U Središnjem registru kopitara svi kopitari upisani su sukladno regulativama Europske unije u 3 skupine:

 1. Registrirani kopitari – uzgojno valjani kopitari koji su upisani u matične knjige ili su prihvatljivi za upis u matične knjige
 2. Kopitari za uzgoj i proizvodnju – kopitari koji ne pripadaju onima navedenim u točkama 1. i 3.
 3. Kopitari za klanje – kopitari namijenjeni prijevozu u klaonicu u svrhu klanja, bilo izravno, bilo preko stočnog sajma ili sabirnog centra

Kako se mogu registrirati u Središnji registar vlasnika kopitara?

Svaka fizička ili pravna osoba koja nije registrirana u Središnjem registru vlasnika kopitara RH može se upisati u isti popunjavanjem Zahtjeva za registraciju u Središnji registar vlasnika RH. Osim toga, kako bi se osoba mogla upisati potrebno je da se ista registrira kao posjednik prema Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farme (NN 96/15). Nakon registracije u navedeni registar kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede vlasnik dobiva pripadajući Identifikacijski broj vlasnika kopitara, a koristi ga prilikom popunjavanja uzgojne dokumentacije.

Mora li kopitar biti registriran u Središnji registar vlasnika kopitara RH?

Svi kopitari moraju biti registrirani u Središnji registar sukladno Pravilniku o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123/09) kojim se utvrđuju uvjeti i načini identifikacije, označavanja i registracije kopitara, sadržaj Identifikacijskog dokumenta za kopitare i drugih dokumenata namijenjenih identifikaciji kopitara te načini i uvjeti izdavanja tih dokumenata. Nadalje, sukladno Uredbi (EU) 2015/262 svako grlo mora biti identificirano Identifikacijskim dokumentom najkasnije do 12 mjeseci starosti i u svakom slučaju prije trajnog napuštanja gospodarstva rođenja.

Email Newsletter