27. studenoga 2021

Konjogojstvo

Uzgoj konja na području Republike Hrvatske kroz povijest je uvjetovan društvenim, gospodarskim i vojnim kretanjima. Nositelji provedbe programa uzgoja konja u Hrvatskoj u prošlosti su bile ergele u vlasništvu veleposjednika, crkve ili vojske. Sredinom 1990-ih počinje stvarni sustavni uzgojni rad u konjogojstvu na široj populaciji konja, koji se kontinuirano usavršavao i unapređivao sa ciljem uspostavljanja kvalitetnog i pouzdanog sustava.

Danas Ministarstvo poljoprivrede pridonosi uspostavi i radu uzgojnih udruženja, te uspješno surađuje sa uzgajivačkim savezima i udrugama. Svi podaci o kopitarima, njihovim vlasnicima i posjednicima te izdanoj dokumentaciji upisuju se u Središnji registar kopitara Republike Hrvatske pri Ministarstvu poljoprivrede.

Odjel za uzgoj kopitara na usluzi je svim vlasnicima i korisnicima kopitara sa ciljem pružanja svih informacija vezanih za uzgoj kopitara.

U okvirima međunarodne suradnje, a u svrhu kontrole uzgoja, Ministarstvo surađuje s uzgojnim udruženjima drugih zemalja (primjerice Weatherbys, WAHO, LIF i dr.).

Email Newsletter