19. rujna 2021

Konjogojstvo

Uzgoj konja na području Republike Hrvatske kroz povijest je uvjetovan društvenim, gospodarskim i vojnim kretanjima. Nositelji provedbe programa uzgoja konja u Hrvatskoj u prošlosti su bile ergele u vlasništvu veleposjednika, crkve ili vojske. Sredinom 1990-ih počinje stvarni sustavni uzgojni rad u konjogojstvu na široj populaciji konja, koji se kontinuirano usavršavao i unapređivao sa ciljem uspostavljanja kvalitetnog i pouzdanog sustava.

Danas Hrvatska poljoprivredna agencija provodi označavanje, identifikaciju i registraciju kopitara, te vodi i koordinira provedbu uzgojnih programa za pojedine pasmine i uzgojne tipove kopitara. Pridonosi uspostavi i radu uzgojnih udruženja, te uspješno surađuje sa uzgajivačkim savezima i udrugama. Svi podaci o kopitarima, njihovim vlasnicima i posjednicima te izdanoj dokumentaciji upisuju se u Središnji registar kopitara Republike Hrvatske, čije je vođenje povjereno HPA.

Služba za razvoj konjogojstva HPA na usluzi je svim vlasnicima i korisnicima kopitara sa ciljem provedbe označavanja, registracije uvezenih kopitara, promjena vlasništva i sl. Isto tako Služba sudjeluje u izradi pravilnika vezanih za sustave označavanja i registraciju kopitara te izradi uputa i procedura za provedbu sustava označavanja i registracije.

U okvirima međunarodne suradnje, a u svrhu kontrole uzgoja, HPA surađuje s uzgojnim udruženjima drugih zemalja (primjerice Weatherbys, WAHO, LIF i dr.).

Email Newsletter