23. siječnja 2022

Simentalska pasmina

Simentalska pasmina je najbrojnija pasmina krava u Republici Hrvatskoj (~65% populacije). S obzirom na svoje anatomske, fiziološke i proizvodne karakteristike zastupljena je uglavnom na manjim i srednjim obiteljskim gospodarstvima. Veći dio njih su mješovita stada, gdje se skupa sa simentalskim kravama drže krave drugih pasmina. Prosječna veličina ovih stada je relativno mala (~10 krava). Uz dobra proizvodna svojstva zdravlje, dugovječnost, plodnost i funkcionalna vanjština glavne su karakteristike simentalske pasmine u Hrvatskoj. Uzgojni program je u značajnoj mjeri povezan sa uzgojnim programima drugih populacija, te su metode postizanja uzgojnih ciljeva usuglašene sa srodnim uzgojima s kojima je ostvarena uzgojna povezanost (npr. Bavarska – Hrvatska: Međunarodni projekt harmonizacije uzgojnih programa). Sastavni dio projekta je genomska selekcija koja podrazumijeva sustavno genotipiziranje i izračun genomske uzgojne vrijednosti odabrane muške teladi u njemačko-austrijskom vrijednosnom sustavu.

Email Newsletter