23. siječnja 2022

Mesne pasmine

Mesne pasmine uključuju 3% ukupne populacije krava, a najbrojnije su: Charolais, Angus (crni i crveni tip), Hereford i Limousine. Od manje zastupljenih pasmina mogu se izdvojiti: Blonde d’Aquitaine, Salers, Aubrac i Škotsko visinsko govedo (Highland). Pored ovih specijaliziranih mesnih pasmina koje se uzgajaju prvenstveno putem sustava-krava tele, veliku važnost ima simentalska pasmina (mesni tip), koja se može koristiti samo u proizvodnji goveđeg mesa.

Zbog pasminskih karakteristika i specifičnosti, uzgojni ciljevi su definirani za svaku pojedinu pasminu. Od primarne važnosti su dvije skupine svojstava:

  • tovna i klaonička svojstva – bitna za učinkovitu proizvodnju goveđeg mesa (kapacitet rasta, bruto dnevni prirast, neto dnevni prirast, randman i tržna (EUROP) klasifikacija mesa)
  • svojstva fitnesa – važna je u učinkovitoj proizvodnji goveđeg mesa (dugovječnost, plodnost, porodna masa, lakoća teljenja i prenatalna uginuća teladi). Veliki značaj mesne pasmine imaju u mliječnim stadima, gdje je cilj uporabnim križanjem s mesnim bikovima dobiti kvalitetno tele za tov.

Email Newsletter