23. siječnja 2022

Izvorne pasmine

Buša, istarsko govedo i slavonsko-srijemski podolac su hrvatske izvorne i ugrožene pasmine goveda. Njihova zaštita ima veliko genetsko, etno¬grafsko i proizvodno značenje. Zbog specifičnih genetskih karakteristika imaju poseban značaj u očuvanju biološke raznolikosti. Predstavljaju nacionalno genetsko naslijeđe, te su kao takve obuhvaćene Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj. Iako se populacija postupno povećava, još uvijek sve tri pasmine spadaju u skupinu ugroženih pasmina, pri čemu Slavonsko srijemski podolac spada u skupinu kritično ugroženih pasmina. Premda eksterijerno različite, zajedničko ovim pasminama je da su dio tradicijske kulture određenog podneblja, kasnozrele su i dugovječne, dobre plodnosti, skromnih hranidbenih zahtijeva, izdržljive i otporne na bolesti, te vrlo prilagodljive različitim životnim uvjetima.

Povezani članci

Email Newsletter