23. siječnja 2022

Uzgojni programi

Provedba uzgojnih aktivnosti odvija se prema važećim uzgojnim programima, koji predstavljaju temelj rada uzgojnih organizacija. Najvažniji ciljevi su očuvanje ili poboljšanje pasmine, ovisno o tomu radi li se o ugroženoj ili komercijalnoj pasmini. U Republici Hrvatskoj djeluje pet uzgojnih organizacija, koje su ovlaštene za provedbu uzgojnog programa pojedine pasmine. U onih pasmina u kojih ne postoje uzgojne organizacije, provedbu uzgojnih programa obavlja ovlaštena ustanova tj. Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) u suradnji sa uzgajivačima.

Služba za razvoj govedarstva HPA koordinira provedbu uzgojnih programa prema pasmini, a najvažnije aktivnosti su:

  • ažuriranje matične knjige,
  • odabir najboljih grla (npr. bikovske majke),
  • odabir teladi za genomsku selekciju,
  • izrada plana osjemenjivanja prema modelu planskog sparivanja,
  • kontrola uzgoja u srodstvu,
  • odabir i ocjena bikova za prirodni pripust,
  • ocjena vanjštine krava,
  • prikupljanje podataka o plodnosti itd.

U ovom dijelu prikazane su najvažnije odrednice pasminskih uzgojnih programa.

Email Newsletter