23. siječnja 2022

Kontrola mliječnosti i menadžment

Hrvatska poljoprivredna agencija provodi kontrolu mliječnosti sukladno preporukama Međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja – ICAR (The International Committee for Animal Recording). Mjerenje i uzorkovanje mlijeka se obavlja odobrenim mjernim uređajima, a prikupljanje podataka putem ručnih računala (dlanovnik). Nakon obavljene laboratorijske analitike, uzgajivačima su rezultati dostupni u obliku većeg broja izvještaja (papir, .pdf, .xlsx) preko područnog ureda HPA ili web aplikacije za posjednike. Osim u provedbi uzgojnih programa i genetskog vrednovanja, sve je veća primjena rezultata u određivanju hranidbenog, zdravstvenog i reproduktivnog statusa stada. Određivanjem hranidbenog statusa na temelju međusobnog odnosa pojedinih komponenti mlijeka (mliječna mast, bjelančevine, urea) omogućena je uspostava racionalnog sustava hranidbe prema stvarnim potrebama životinja, ali i otkrivanje metaboličkih poremećaja (acidoza, ketoza). Određivanjem zdravstvenog statusa na temelju broja somatskih stanica doprinosi učinkovitijoj borbi protiv mastitisa, dok određivanje reproduktivnog statusa (spremnost krave za oplodnju, laboratorijski test bređosti) omogućuje upravljanje trajanjem međutelidbenog razdoblja.

Email Newsletter