27. studenoga 2021

Govedarstvo

Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva i poljoprivrede općenito, temelj je razvoja ukupne stočarske proizvodnje i kao takva je od višestruke gospodarske važnosti. Stoga je razvoj govedarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj jedna od temeljnih zadaća HPA. S ciljem genetskog unapređenja populacije HPA koordinira provedbu pasminskih uzgojnih programa prema preporukama uzgojnih organizacija (Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda, Savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda, Savez uzgajivača istarskog goveda, Udruga uzgajivača buše, Udruga uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca), organizira testiranje goveda, vrši promociju uzgoja putem stočarskih izložbi i smotri itd. U najbrojnijoj simentalskoj pasmini veliku važnost ima genomska selekcija, čiji je glavni cilj proizvodnja konkurentnih mladih bikova iz domaćeg uzgoja. Za sva uzgojno-valjana goveda prikupljaju se i obrađuju proizvodni podaci i podaci o porijeklu, vodi Središnji popis matičnih grla, ažuriraju matične knjige prema pasmini i priprema uzgojna potvrda (rodovnik). Proizvodni podaci se prikupljaju sukladno preporukama ICAR-a kroz sustav kontrole proizvodnosti (mliječnost, tovnost, fitnes i vanjština), koji se zatim skupa s podacima o porijeklu koriste u sustavu genetskog vrednovanja. Pored uzgojnih aktivnosti, veliku važnost ima primjena rezultata kontrole proizvodnosti (osobito kontrole mliječnosti) u svakodnevnom upravljanju stadom.

Email Newsletter