4. kolovoza 2021

SLKM

Stručni priručnik – Higijena mlijeka od krave do tržišta“, 2008 – grupa autora

Vodič dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka“, 2008 – grupa autora

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka – 10 godina rada“, Križevci 2012 – Dr. sc. Zdravko Barać, Dr. sc. Maja Dražić, Željka Fatović dipl. ing.,  Drago Solić dipl. ing., Danijela Stručić dipl. ing., Eva Lučić Robić univ. spec. oec.

Email Newsletter