23. siječnja 2022

O HPA

O Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji

Hrvatska poljoprivredna agencija je ustanova koju je 1994. godine osnovala Vlada Republike Hrvatske radi obavljanja djelatnosti vezanih uz unaprjeđenje stočarskog sektora u Republici Hrvatskoj. Djelatnostima utječe na razvoj i unaprijeđenje stočarske i poljoprivredne proizvodnje u cjelini, te provodi mjere agrarne politike koje donosi Ministarstvo poljoprivrede.

HPA je osnovana pod imenom Hrvatski stočarsko selekcijski centar, da bi 2003. godine promjenila naziv u Hrvatski stočarski centar, a od 2009. godine postoji pod sadašnjim imenom.

100 godina organiziranog uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu Hrvatske

Međunarodni forum o uzgoju simentalca povodom obilježavanja 100 godina organiziranog uzgojnog – selekcijskog rada u stočarstvu Republike Hrvatske i osnivanja prvog Saveza marvogojskih udruga u Svetom Ivanu Žabnu.

Prošlo je 100 godina od početka rada prvog marvogojskog saveza osnovanog u Sv. Ivanu Žabno, ustrojenog od u to vrijeme aktivnih marvogojskih udruga. Temeljna potreba za udruživanjem proizašla je iz nastojanja za što je moguće učinkovitijim organiziranjem provedbe uzgojnih mjera i što kvalitetnijim i pouzdanijim odabirom najboljih jedinki iz populacije kako bi iz generacije u generaciju dobivali kvalitetnije potomke. Vođeni uvijek istim razlozima, istim ciljevima, prateći i prilagođavajući se europskim trendovima unaprjeđivan je sustav provedbe uzgojnih mjera u Republici Hrvatskoj, a mijenjali su se i organizacijski oblici…

90. obljetnica organiziranog uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu Hrvatske

Rijetke su gospodarske grane koje imaju kontinuitet od 90 godina u svojem trajanju. Uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu Hrvatske, kao sustav mjera trajnog unapređivanja, ove godine bilježi 90. godina neprekidne aktivnosti.

Stočarstvo Hrvatske kroz svoju povijest stalno je vezano uz postignuća u uzgoju, selekciji stoke i tehnologijama u zapadnom svijetu, poglavito u srednjoeuropskim zemljama. Takvu orijentaciju poticao je 100-godišnji interes hrvatskog seljaka i društveno-političke okolnosti u hrvatskim krajevima. Može se s ponosom kazati da je stočarska tradicija u Hrvatskoj sazdana od jednakih događaja koji su karakteristični i za najrazvijenije stočarske zemlje. Dosezi u uzgoju i selekciji ravnopravni su europskima, a u nacionalnom okviru primjereni specifičnim uvjetima stočarske proizvodnje u pojedinim razdobljima…

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka - 10 godina rada

U Republici Hrvatskoj je 2001. godine stupio na snagu Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (NN 102/00), koji je usklađen prema EU direktivi 92/46/EEZ. Osim kvalitete koju mora zadovoljiti svježe sirovo mlijeko, Pravilnikom su propisani i uvjeti kojima mora udovoljiti laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. Temeljem toga je Ministarstvo poljoprivrede 2001. godine donijelo odluku o uspostavi Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) pri tadašnjem Hrvatskom stočarskom selekcijskom centru (danas Hrvatska poljoprivredna agencija). Laboratorij je…

Email Newsletter