23. siječnja 2022

Metode kontrole proizvodnosti

Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti goveda
Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti ovaca i koza
Postupci i upute za označavanje, kontrolu proizvodnih svojstava i procjenu uzgojnih vrijednosti u svinjogojstvu
Postupci i upute za označavanje i upis podataka u Središnji registar kopitara
Postupci označavanja i kontrolu proizvodnih svojstava izvornih pasmina peradi
Postupci označavanja, kontrole proizvodnih svojstava i procjene uzgojnih vrijednosti matica pčela

Email Newsletter