23. siječnja 2022

Farmski sustav osiguranja kvalitete

Farmski sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine – vodič za uzgajivače stoke“, Križevci, veljača 2014 – Zdravko Barać, Zrinka Mioč, Željka Fatović, Drago Solić, Davor Pašalić, Davorin Pranić, Danijel Mulc, Zdenko Ivkić
Dodatak: Kontrolna lista uvjeta za uzgajivače stoke – farmski sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine

Farmski sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji junećeg, janjećeg i jarećeg mesa prvi je u nizu ovakvih sustava koje Hrvatska poljoprivredna agencija razvija po naputku i uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Nakon ovog Farmskog sustava osiguravanja kvalitete, slijedi izrada te primjena farmskih sustava osiguravanja kvalitete u proizvodnji svinjskog mesa te mesa peradi. Farmski sustav kvalitete odražava aktualne zahtjeve svih sudionika u lancu proizvodnje i potrošnje junetine, janjetine i jaretine po pitanju transparentnosti uvjeta i načina držanja junadi, janjadi i jaradi. Uvjeti navedeni u ovom Farmskom sustavu kvalitete odnose se na EU standarde proizvodnje, zdravlja životinja, dobrobiti životinja, sigurnosti hrane i sljedivosti. Želja nam je ovakvim sustavima kvalitete unaprijediti, prije svega farmske proizvodne uvjete u proizvodnji mesa na hrvatskim farmama, osigurati kvalitetnu sirovinu za hrvatske klaonice, a krajnjim korisnicima, potrošačima, osim mesa iznimne kvalitete, pružiti i uvjerenje o visokim standardima uzgoja. Cilj nam je putem sustava osiguravanja kvalitete objediniti nadzor nad primjenom ključnih zakonskih uvjeta u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine. Također, držimo značajnim naglasiti da se osim zakonom propisanih uvjeta, u okviru ovog Farmskog sustava kvalitete, proizvođačima preporuča praćenje drugih smjernica koji se odnose na najbolju farmsku proizvođačku praksu. Ovim Vodičem definirani su najbolji farmski uvjeti u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine; osigurava se sustav evidencije i praćenja ispunjavanja kriterija na farmi radi osiguravanja kvalitete uz konstantno poboljšavanje proizvodnih uvjeta, a jedan od bitnih ciljeva je i poduprijeti marketing sektora proizvodnje i potrošnje mesa čija se proizvodnja odvija na hrvatskim farmama na kojima se provodi Farmski sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji junetine, janjetine i jaretine. Uzgajivač i stoke koji s uspjehom sudjeluju u provedbi Farmskog sustava osiguravanja kvalitete ostvaruju pravo na Certifikat kvalitete s jedne strane, a s druge strane stječu se uvjeti da se meso stoke uzgojene na ovakav način, nakon prijevoza na zakonit način i klanja u ovlaštenim objektima, može označavati markicom koja će potrošače informirati o kvaliteti i podrijetlu takovog mesa. U tom smislu, uspostava Farmskog sustava kvalitete u proizvodnji junećeg, janjećeg i jarećeg mesa kvalitetna je nadogradnja i marketinškog projekta Meso hrvatskih farmi kojeg posljednjih nekoliko godina uspješno razvija i provodi Hrvatska poljoprivredna agencija.

Email Newsletter