23. siječnja 2022

Obavijesti za posjednike

Obavijest za posjednike svinja

Posjednici svinja dužni su jednom godišnje dojaviti brojno stanje svinja na svom gospodarstvu temeljem „Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja“, NN 21/20.
Podaci moraju sadržavati broj svinja na dan 1. prosinac tekuće godine s rokom prijave 15 dana, a broj svinja mora biti razvrstan prema kategorijama.
Godišnju dojavu svinja moguće je prijaviti:

  1. upisom traženih podataka u aplikaciji za posjednike ili
  2. na obrascu (koji se nalazi unutar Registra svinja na gospodarstvu) koji su dužni dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju ili u regionalni ured HAPIH-a na upis.

Uz obveznu godišnju dojavu, posjednik može tijekom godine prijavljivati brojna stanja svinja na svom gospodarstvu u bilo kojem drugom periodu godine. Ovakve se dojave ubrajaju u dodatne i koriste za provedbu drugih sustava u stočarstvu, prvenstveno za potrebe administriranja zahtjeva za novčanim potporama.

Obavijest za posjednike ovaca i koza

Posjednici ovaca/koza dužni su jednom godišnje dojaviti brojno stanje ovaca/koza na svom gospodarstvu temeljem „Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza“, NN 111/07.
Podaci moraju sadržavati broj ovaca/koza na dan 1. prosinca tekuće godine s rokom prijave 15 dana. Godišnju dojavu ovaca/koza moguće je prijaviti:

  1. upisom traženih podataka u aplikaciji za posjednike ili
  2. na obrascu (koji se nalazi unutar Registra ovaca/koza na gospodarstvu) koji su dužni dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju ili u regionalni ured HAPIH-a na upis.

Email Newsletter