27. studenoga 2021

Javna nabava

2018

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi 2016 i članka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovor, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Hrvatska poljoprivredna agencija je svoj Plan nabave za 2018. Godinu objavio na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJNRH). Sve naknadne izmjene i dopune plana nabave Hrvatske poljoprivredne agencije, biti će isto tako objavljene na internetskim stranicama EOJN RH.

Svi zainteresirani dionici mogu slobodno i bez naknade aktualni plan nabave koji uključuje sve naknadne izmjene i dopune preuzeti s internetskih stranica: Elektronički oglasnik

Upute za pretraživanje navedene internetske stranice EOJN RH:

  1. Nakon otvaranja internetske stranice Elektronički oglasnik, odabire se opcija: PLANOVI NABAVE
  2. U padajućem izborniku „Godina plana“ odabire se godina za koju se želi preuzeti plan nabave.
  3. Pod naručiteljem se upisuje pun naziv naručitelja: Hrvatska poljoprivredna agencija
  4. Pod „Ispis s verzijama stavaka“, odabire se opcija DA
  5. Odabire se opcija KREIRAJ IZVJEŠĆE
  6. Nakon kreiranja izvješća internetska stranica pruža mogućnost preuzimana Plana nabave u word i exel formatu

Za dodatne informacije javite se na broj telefona:

01/3903-146 ili 01/3903-140

* Napomena

Temeljem čl. 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18) Hrvatska poljoprivredna agencija prestaje sa radom 1. siječnja 2019. godine te njezine poslove preuzimaju Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Ministarstvo poljoprivrede.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH), naručitelj Hrvatska poljoprivredna agencija objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011 godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama.

Otvoreni postupak javne nabave

Nabava male vrijednosti

2016 godina

2014 godina

Ručna računala – dlanovnici

2013 godina

2012 godina

Nabava poluteretnog vozila – Furgon Poništeno!

Nabava poluteretnog vozila – Furgon

Nabava velike vrijednosti

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavnih nabava

Postupci jednostavne nabave

Godina 2018

Materijali za stočarske izložbe, savjetovanja, izložbe sireva (lijevana zvona, remeni za zvona, medalje, pločice, okviri, tuljci, rozete, lente, plakete i slično)

Godina 2017

Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku

Prethodna analiza tržišta savjetovanja

Uređaj za određivanje kemijskog sastava i broja somatskih stanica u mlijeku

Email Newsletter