23. siječnja 2022

Financijski pokazatelji

Izvještaji

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015 – Članak 27, NN 93/2015, NN 135/2015, NN 2/2017 i NN 28/2017) proračunski korisnik Hrvatska poljoprivredna agencija u obvezi je objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz izvještaj – obrazac PR_RAS
Potvrda o preuzetom izvješću
Izvještaji proračuna

Planovi

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/2008, NN 136/2012 i NN 15/2015) proračunski korisnik Hrvatska poljoprivredna agencija donosi financijski plan i projekcije za sljedeće dvije godine.

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan 2018-2020

Email Newsletter