19. rujna 2021

Procedura upisa u RF

Prva mogućnost je da se posjednik javi u područni ured Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA).  Nakon toga djelatnik područnog ureda HPA dolazi na gospodarstvo i u suradnji s posjednikom ispunjava „Zahtjev za upis u registar farmi“ i obrazac „Dodatni podaci o gospodarstvu“, te bilježi zemljopisne koordinate gospodarstva. Ispunjeni obrasci dostavljaju se u Službu za označavanje i registraciju domaćih životinja gdje se gospodarstva upisuje u bazu podataka i dodjeljuje im se Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, JIBG.

Nakon upisa podataka izdaje se Identifikacijska kartica gospodarstva, dokument koji služi za identifikaciju posjednika i gospodarstva u okviru svih sustava u stočarstvu. Kartica sadrži JIBG koji je vezan za lokaciju i serijski broj kartice koji je vezan za posjednika na gospodarstvu. Identifikacijska kartica (IKG) gospodarstva poštom se dostavlja na adresu posjednika.

Zahtjev za upis u registar farmi

Druga mogućnost je da se posjednik javi u ovlaštenu veterinarsku organizaciju i obavjesti ovlaštenog veterinara da nema registrirano gospodarstvo ili ovlašteni veterinar ima saznanje o neregistriranom gospodarstvu na kojem se drže domaće životinje.

I u ovom slučaju ovlašteni veterinar u Vetis aplikaciju upisuje “Nalog za upis farme”. Nakon zaprimanja naloga djelatnici područnih ureda HPA odlaze na novo gospodarstvo i u suradnji s posjednikom ispunjavaju “Zahtjev za upis u registar farmi” i obrazac “Dodatni podaci o gospodarstvu”, te bilježe zemljopisne koordinate gospodarstva. Ispunjeni obrazac dostavljaju u Službu za označavanje i registraciju domaćih životinja gdje se podaci o gospodarstvu upisuju u bazu podataka. Posjedniku se poštom uz Identifikacijsku karticu gospodarstva dostavlja i dopis koji sadrži PIN gospodarstva. PIN gospodarstva je tajni broj.

Posjednik uz upis serijskog broja Identifikacijske kartice gospodarstva i PIN-a  može pregledavati sve podatke vezane uz svoje gospodarstvo putem aplikacije Posjednik.

Identifikacijska kartica gospodarstva

Email Newsletter