17. svibnja 2021

Obveze posjednika domaćih životinja

Posjednik je dužan svaku promjenu podataka o gospodarstvu i posjedniku prijaviti u područni ured HPA unutar sedam dana od dana nastale promjene. Promjena se prijavljuje na obrascu “Zahtjev za promjenu podataka o farmi”. Po izmjeni podataka u Registru farmi izdaje se nova Identifikacijska kartica gospodarstva. JIBG ostaje nepromijenjen, a serijski broj kartice je novi. Izdavanjem nove kartice stara postaje nevažeća.

Zahtjev za promjenu podataka u registru farmi

Posjednik je dužan u Registar farmi prijaviti i prestanak držanja domaćih životinja na gospodarstvu.

Email Newsletter