19. rujna 2021

Registar farmi

Provedba sustava registracije farmi odnosno svih gospodarstava na kojima se drže domaće životinje, organizirana je u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) kojim su definirane obveze posjednika domaćih životinja i način vođenja jedinstvene baze podataka. Registar farmi kao elektronička baza podataka uspostavljen je 2007. godine. Sadrži sve lokacije na kojima se nalaze domaće životinje u Republici Hrvatskoj i podatke o posjednicima životinja na svakom pojedinom gospodarstvu

Posjednik, kao osoba odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja na gospodarstvu odgovoran je za prijavu i registraciju gospodarstva u Registar farmi. U Registar moraju biti upisane sve farme goveda, ovaca, koza i kopitara bez obzira na broj životinja, farme svinja s najmanje dvije svinje, farme peradi uključujući valionice, farme kunića, farme za uzgoj divljači, uzgajališta riba, rakova i mekušaca, pčelinjaci i pčelinje paše, objekti za poslovanje s reprodukcijskim materijalom domaćih životinja, stočni sajmovi i sabirni centri, lokacije na kojima se održavaju dražbe, izložbe, sportska natjecanja i javne smotre na koje se u tu svrhu dopremaju životinje, te ostale farme koje stavljaju životinje ili njihove proizvode u promet.

Osim podataka o posjedniku životinja i adresi lokacije na kojoj se one drže, u Registar se bilježe i zemljopisne koordinate lokacije. U Registru je na taj način moguće praćenje životinja radi suzbijanja bolesti i provedbe naređenih veterinarskih mjera. Svaka lokacija u Registru je zabilježena pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva, a registrirano gospodarstvo dobiva Identifikacijsku karticu gospodarstva koja je temeljni dokument i preduvjet za sustave obveznog označavanja životinja i praćenje njihova premještanja.

Često postavljana pitanja

Želim kupiti životinje, koje su moje obaveze?

Prije dolaska životinja potrebno je gospodarstvo upisati u Registar farmi.

Gdje mogu upisati gospodarstvo u Registar farmi?

Gospodarstvo se može upisati u Registar farmi u područnom uredu HPA.

Držim par svinja/ovaca/koza za osobne potrebe, moram li upisati gospodarstvo u Registar?

Svaki posjednik koji na gospodarstvu drži jednu ili više svinja, ovaca/koza, mora biti upisan u Registar farmi.

Koliko košta upis gospodarstva u Registar farmi?

Cijena registracije gospodarstva je 59,51 kn.

Da li moram pčelinjak upisati u Registar farmi?

Pčelinjak se prijavljuje kao i svako drugo gospodarstvo.

Kako mogu napraviti promjenu posjednika na gospodarstvu?

Svaka promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HPA.

Kako promijeniti naziv gospodarstva? Kako prijaviti promjenu proizvodnje ili dodati novu?

Promjena naziva gospodarstva, kao i svaka druga promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HPA.

Izgubio sam IKG (Identifikacijsku karticu gospodarstva), kako mogu dobiti novu karticu?

Zahtjev za duplikatom kartice ili izdavanje nove kartice s ispravljenim podacima može se podnijeti u područnom uredu HPA.

Na koji način mogu odjaviti gospodarstvo iz Registra?

Odjava posjednika ili zatvaranje cijelog gospodarstva radi se u područnom uredu HPA.

Da li maloljetna osoba može biti posjednik domaćih životinja?

Maloljetna osoba ne može biti posjednik domaćih životinja.

Što je pin i čemu služi?

Pin je četveroznamenkasti tajni broj putem kojeg svaki posjednik upisan u Registar farmi može pristupiti Aplikaciji za posjednike i pregledavati podatke o grlima registriranim na njegovom gospodarstvu.

Email Newsletter