27. studenoga 2021

Registar farmi

Provedba sustava registracije farmi odnosno svih gospodarstava na kojima se drže domaće životinje, organizirana je u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) kojim su definirane obveze posjednika domaćih životinja i način vođenja jedinstvene baze podataka. Registar farmi kao elektronička baza podataka uspostavljen je 2007. godine. Sadrži sve lokacije na kojima se nalaze domaće životinje u Republici Hrvatskoj i podatke o posjednicima životinja na svakom pojedinom gospodarstvu

Posjednik, kao osoba odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja na gospodarstvu odgovoran je za prijavu i registraciju gospodarstva u Registar farmi. U Registar moraju biti upisane sve farme goveda, ovaca, koza i kopitara bez obzira na broj životinja, farme svinja s najmanje dvije svinje, farme peradi uključujući valionice, farme kunića, farme za uzgoj divljači, uzgajališta riba, rakova i mekušaca, pčelinjaci i pčelinje paše, objekti za poslovanje s reprodukcijskim materijalom domaćih životinja, stočni sajmovi i sabirni centri, lokacije na kojima se održavaju dražbe, izložbe, sportska natjecanja i javne smotre na koje se u tu svrhu dopremaju životinje, te ostale farme koje stavljaju životinje ili njihove proizvode u promet.

Osim podataka o posjedniku životinja i adresi lokacije na kojoj se one drže, u Registar se bilježe i zemljopisne koordinate lokacije. U Registru je na taj način moguće praćenje životinja radi suzbijanja bolesti i provedbe naređenih veterinarskih mjera. Svaka lokacija u Registru je zabilježena pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva, a registrirano gospodarstvo dobiva Identifikacijsku karticu gospodarstva koja je temeljni dokument i preduvjet za sustave obveznog označavanja životinja i praćenje njihova premještanja.

Često postavljana pitanja

Želim kupiti životinje, koje su moje obaveze?

Prije dolaska životinja potrebno je gospodarstvo upisati u Registar farmi.

Gdje mogu upisati gospodarstvo u Registar farmi?

Gospodarstvo se može upisati u Registar farmi u područnom uredu HAPIH.

Držim par svinja/ovaca/koza za osobne potrebe, moram li upisati gospodarstvo u Registar?

Svaki posjednik koji na gospodarstvu drži jednu ili više svinja, ovaca/koza, mora biti upisan u Registar farmi.

Predstavlja li registracija farme trošak za posjednika?

Posjednik ne snosi troškove registracije farme, kao niti izrade i dostave Identifikacijske kartice gospodarstva.

Mora li pčelinjak biti upisan u Registar farmi?

Pčelari i njihovi pčelinjaci moraju biti upisani u Registar farmi pri čemu je potrebno pčelinjak evidentirati u Evidenciji pčelara i pčelinjaka pri Hrvatskom pčerarskom savezu, budući da je ova Evidencija sastavni dio Registra farmi.

Kako mogu napraviti promjenu posjednika na gospodarstvu?

Svaka promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HAPIH.

Kako promijeniti naziv gospodarstva? Kako prijaviti promjenu proizvodnje ili dodati novu?

Promjena naziva gospodarstva, kao i svaka druga promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HAPIH.

Izgubio sam IKG (Identifikacijsku karticu gospodarstva), kako mogu dobiti novu karticu?

Zahtjev za duplikatom kartice ili izdavanje nove kartice s ispravljenim podacima može se podnijeti u područnom uredu HAPIH.

Na koji način mogu odjaviti gospodarstvo iz Registra?

Odjava posjednika ili zatvaranje cijelog gospodarstva radi se u područnom uredu HAPIH.

Da li maloljetna osoba može biti posjednik domaćih životinja?

Maloljetna osoba ne može biti posjednik domaćih životinja.

Što je pin i čemu služi?

Pin je četveroznamenkasti tajni broj putem kojeg svaki posjednik upisan u Registar farmi može pristupiti Aplikaciji za posjednike i pregledavati podatke o grlima registriranim na njegovom gospodarstvu.

Email Newsletter