29. rujna 2020

Obveze posjednika svinja

Posjednici su odgovorni za pravilno i pravovremeno označavanje svinja na gospodarstvu Imaju obvezu voditi Registar svinja na gospodarstvu u koji upisuju podatke o svim označenim svinjama kao i podatke o njihovim premještanjima i izlučenjima. Jednom godišnje, svaki posjednik dostavlja u Jedinstveni registar svinja godišnju dojavu o brojnom stanju svinja na svom gospodarstvu.

Email Newsletter