25. siječnja 2021

Obveze posjednika ovaca / koza

Posjednici ovaca i koza odgovorni su da svaka pojedina ovca i koza, odnosno cijelo stado bude označeno u propisanom roku i na pravilan način. Dužni su brinuti se da ovce i koze u prometu prati putni list. Na svom gospodarstvu dužni su voditi Registar ovaca i koza na gospodarstvu u koji upisuju podatke o svim rođenim i označenim ovcama i kozama kao i podatke o njihovim premještanjima i izlučenjima. Jednom godišnje, svaki posjednik dostavlja u Jedinstveni registar ovaca i koza godišnju dojavu o brojnom stanju ovaca i koza na svom gospodarstvu.

Email Newsletter