4. kolovoza 2021

Označavanje ovaca i koza

Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza započeo je s provedbom 2009. godine, a uspostavljen je na temelju Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/2007). Provedba sustava podrazumijeva označavanje ovaca i koza, ispis potvrde o označavanju, upis podataka u jedinstvenu bazu, prijavu i registraciju svakog premještanja ovaca i koza, te vođenje registra ovaca i koza na gospodarstvu.

Ovce i koze označavaju se s dva sredstva označavanja od kojih je jedno ušna markica s jedinstvenim životnim brojem, a drugo bolus elektronski transponder koji je kodiran istim jedinstvenim životnim brojem koji stoji na ušnoj markici. Označavanje provode posjednici ovlašteni za označavanje ovaca i koza na svom gospodarstvu, veterinarske službe, ovlaštene veterinarske organizacije ili Hrvatska poljoprivredna agencija. Ovca odnosno koza mora biti označena do šestog mjeseca starosti ili prije napuštanja gospodarstva rođenja. Ukoliko ovca ili koza napušta gospodarstvo rođenja u dobi mlađoj od šest mjeseci i odlazi na klaonicu, dovoljno ju je označiti ušnom markicom.

Svaka ovca odnosno koza nakon označavanja se upisuje u Jedinstveni registar ovaca i koza pod svojim Jedinstvenim životnim brojem. Jedinstveni registar ovaca i koza kao računalna baza podataka o svim ovcama i kozama u Republici Hrvatskoj sadrži datum rođenja, spol i pasminu svake ovce i svake koze te podatke o njihovim posjednicima i lokacijama na kojima se nalaze kao i podatke o svakom premještanju ovaca i koza te njihovim izlučenjima. Iz registra je u svakom trenutku moguće za svaku životinju vidjeti njen put od rođenja odnosno uvoza do kraja života ili izvoza.

Premještanje ovaca i koza prijavljuje se ovlaštenim veterinarskim organizacijama na obrascu putnog lista za ovce odnosno koze koji sadrži podatke o trenutnom posjedniku, podatke o novom posjedniku ili klaonici ukoliko životinje odlaze na klanje te popis svih životnih brojeva ovaca ili koza koje se premještaju. Premještanje podrazumijeva odlazak životinja na drugo gospodarstvo, odlazak na klanje, uginuće životinje, krađu ili gubitak ovaca ili koza, klanje životinja na gospodarstvu za osobne potrebe te izvoz ovaca ili koza. Podatke o premještaju ovlaštena veterinarska organizacija upisuje u Jedinstveni registar ovaca i koza.

Često postavljana pitanja

Gdje se moram prijaviti kako bi postao samostalni označavatelj ovaca / koza?

Kako bi postali samostalni označavatelj ovaca/koza na vlastitom gospodarstvu morate se prijaviti u područni ured HPA i sudjelovati na edukaciji.

Gdje mogu kupiti sve što je potrebno za početak samostalnog označavanja ovaca i koza?

Sve potrebno (markice, boluse, kliješta, obrasce …) za samostalno na vlastitom gospodarstvu možete nabaviti u područnom uredu HPA ili u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Moram li označiti i registrirati i jednu ovcu/kozu koju držim kao ljubimca?

Svaka životinja mora biti označena.

U kojem roku moram označiti životinje na gospodarstvu?

Ovca, odnosno koza mora se označiti u roku od 6 mjeseci od dana rođenja, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva na kojem je rođena i to ušnom markicom u desno uho i bolus transponderom.

Koje životinje ne moraju imati bolus?

Bolus ne moraju imati životinje koje idu direktno na klanje u klaonicu ili se kolju za vlastite potrebe, a mlađe od 6 mjeseci.

U kojem roku označena životinja mora biti upisana u JROK?

Nakon označavanja ovlašteni označavatelj ima rok od 7 dana za upis podataka s Potvrde o označavanju u JROK.

Mogu li na isti putni list upisati i ovce i koze koje prodajem?

Na jedan putni list možete upisati samo jednu vrstu životinje, ovcu ili kozu.

Kada dođem na sajam ili izložbu što radim sa svojim putnim listom?

Dolaskom na sajam ili izložbu posjednik ispunjeni putni list predaje odgovornoj osobi na sajmu, izložbi. Za sve životinje koje se otpremaju sa sajma, izložbe odgovorna osoba izdaje novi putni list.

Kada prijavljujem uginuće ili klanje na gospodarstvu, moram li dostaviti i ušne markice?

U slučaju uginuća ili klanja na gospodarstvu, posjednik je obvezan ispunjeni putni list s pripadajućim ušnim markicama dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Kako mogu upisati godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu?

Ispunjeni obrazac „Godišnja dojava brojnog stanja ovaca / koza na gospodarstvu“ poslati na upis u Službu za označavanje i registraciju domaćih životinja, dostaviti ga na upis u područni ured HPA ili sam upisati u Aplikaciju za posjednike.

Moram li slati godišnju dojavu brojnog stanja ako ne želim primati poticaj?

Slanje godišnje dojave brojnog stanja ovaca i koza obveza je svakog posjednika.

Što će se dogoditi ako godišnju dojavu brojnog stanja ne pošaljem u roku (01.-15.12)?

U slučaju da dojavu ne pošaljete u roku (01.-15.12.), a podnijeli ste zahtjev za potpore one će vam biti umanjene.

Više nemam obrazaca za „Godišnju dojavu brojnog stanja ovaca/koza“ u Registru ovaca/koza na gospodarstvu, što da radim?

Obrazac možete nabaviti u područnom uredu HPA ili ispisati sa naše web stranice.

Email Newsletter