17. svibnja 2021

Obveze posjednika goveda

Posjednik je odgovoran za pravilno i pravovremeno označavanje svih goveda na gospodarstvu. Dužan je prijavljivati sve podatke o premještanju goveda. Ima i obvezu vođenja Registra goveda na gospodarstvu u koji upisuje podatke o svim govedima na njegovu gospodarstvu te o svim promjenama vezanim uz premještanje goveda.

Email Newsletter