27. studenoga 2021

KOLK-VETI

  • Ime aplikacije: KOLK-VETI program za klaonice
  • Verzija: 1.0.10.0
  • Kratak opis: KOLK-VETI je integrirana aplikacija za unos podataka o dopremljenim životinjama u klaonice upisane u Upisnik Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Tako dobiveni podaci koriste se za potrebe sustava razvrstavanja (klasiranja) i označivanja životinjskih trupova te za provedbu službenih kontrola u klaonicama od strane kontrolnih tijela (veterinarske organizacije). Aplikacija osigurava točne podatke za kvalitativna i kvantitativna analitička izvješća o otpremi živih životinja s gospodarstva na klaonice, a posredno i proizvodnji na pojedinim gospodarstvima, te tako predstavlja temelj za planiranje godišnjih programa zaštite domaćih životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.
  • Kome je namijenjena: Klaonice, veterinarske organizacije i ovlaštenici razvrstavanja trupova životinja
  • Minimalni zahtjevi: Windows 7; internet veza
  • Prerequisites: Windows Installer 3.1, .NET Framework 3.5 SP1, Internet Explorer (instalacija!)
  • Upute za instalaciju: vidi dokumente
  • Prijava grešaka: helpdesk@hpa.hr, naslov poruke “KOLK – prijava grešaka”
  • Prijedlozi za poboljšanje aplikacije: helpdesk@hpa.hr, naslov poruke “KOLK – prijedozi”

Email Newsletter