23. siječnja 2021

Jaja hrvatskih farmi

Jaja hrvatskih farmi je web aplikacija pomoću koje kupci jaja mogu, na temelju identifikacijske oznake otisnute na jajima (koja se može pronaći na jajima u kutijama s oznakom “Jaja hrvatskih farmi”), saznati više o porijeklu jaja, proizvođaču, o načinu držanja nesilica i sl. Dodatno, za registrirane korisnike moguće je pratiti količinu proizvedenih jaja u nekom vremenskom periodu.

Aplikacije omogućava prijavu eventualno uočene nepravilnosti.

Proizvođači jaja koji su u sustavu dobrovoljnog označavanja mogu putem aplikacije objaviti svoje kontakt podatke (web stranicu, mail, telefon), te na taj način ostvariti kontak s potencijalnim kupcima.

Za rad aplikacije potreban je bilo koji noviji web preglednik i internet veza.

Email Newsletter