23. siječnja 2022

stručna putovanja

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, Udruge uzgajivača koza Međimurske županije „RUKA“ članice Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza te Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je dvodnevno stručno putovanje u Austriju u pokrajinu Tirol. Osnovni cilj putovanja je bio upoznati se sa uzgojem koza u ovoj austrijskoj pokrajini poznatoj upravo po najkvalitetnijem uzgoju Alpina pasmine. Uz pun autobus uzgajivača koza iz Međimurske županije, prvenstveno članova udruge „RUKA“, putovanju su se priključili i uzgajivači mliječnih pasmina koza iz drugih dijelova Republike Hrvatske. Pun autobus zainteresiranih uzgajivača-putnika je krenuo iz Čakovca prema Austriji u rano jutro 27. studenog 2017. godine. Nakon cijelo noćne vožnje stigli su na prvu farmu koza uzgajivača Johannesa Hella. Prvo što je upalo našim putnicima u oči odmah nakon izlaska iz autobusa je da se farma nalazi u samom gradu Innsbrucku. Svi koji prate zimske sportove znaju da je to jedan od najvećih turističkih centara skijališnog turizma, a nikome iz „lokalne uprave“ grada nije palo na pamet da zabrani držanje stoke u samom gradu. Gospodin Hell drži koze u iznajmljenom objektu. Uzgaja dvije pasmine, dominira Alpska pasmina koza, dok je u posljednje dvije godine kupio i nekoliko Sanskih koza kako bi na osnovi proizvodnje mlijeka i ostalih pokazatelja odlučio koja je najpogodnija za njegove uvjete držanja. Za ukupno 45 koza koje uzgaja hranu proizvodi na svojim travnjacima koji se nalaze po obroncima planina u okolici Innsbrucka, a koncentrirani dio obroka i dio voluminozne hrane koja mu nedostaje kupuje. Koze u prosjeku na ovoj farmi proizvode 1.040 litara mlijeka u laktaciji, a proizvodnja najboljih grla prelazi 1.500 litara. Nakon obilaska farme i kratke okrijepe uz mnoštvo pitanja koja su gospodinu Johhanesu postavljali naši znatiželjni uzgajivači, krenuli smo ka drugoj farmi koju drži u malom planinskom naselju Inzigu uzgajivač Gregor Haslwanter. U svojoj dobrodošlici gospodin Gregor je naglasio dugu tradiciju bavljenja stočarstvom u svojoj obitelji. Primarno su se uvijek bavili govedarskom proizvodnjom i poznati su po kvalitetnom alpskom mlijeku. Tek u posljednjih 6 godina su se počeli baviti i kozarskom proizvodnjom, tako da na farmi koju posjeduje zajedno sa svojim ocem uzgaja 12 krava Simentalske pasmine, te 46 koza. I na ovoj farmi uzgajaju se u podjednakom broju koze Alpina i Sanske pasmine. Svu voluminoznu hranu, prvenstveno kvalitetno sijeno i sjenažu proizvodi na površinama koje su razmještene neposredno uz samu farmu. Uz visok prosjek proizvodnje po grlu koji prelazi 1.200 litara mlijeka gospodin Haslwanter je naročito iskazao veliki ponos zbog brojnih nagrada koje su njegove koze osvojile na lokalnim, ali i državnim izložbama stoke. Naglašava da obavezno sudjeluje sa svojim najkvalitetnijim grlima najmanje na dvije izložbe godišnje, a grla koje planira izlagati posebno priprema za tu prigodu. U planu mu je proširivati kozarsku proizvodnju izgradnjom novog objekta, pa mu je trenutno u štali nešto više koza nego li je uobičajeno. Taj nedostatak prostora u štali gospodin Gregor nastoji nadoknaditi svakodnevnim puštanjem koza na pašu za vrijeme toplijeg dijela godine. Nakon ove uzorne, tradicionalne austrijske farme put nas je odveo visoko u obronke Alpa u malo mjesto Oberperfuss gdje uzgajivač Werner Leitner na svojoj farmi uzgaja, prema riječima gospodina Johann Jaufenthaler iz saveza uzgajivača koza, najkvalitetnije koze u Tirolu. Prosjek proizvodnje na ovoj farmi je viši od 1.500 litara po laktaciji kvalitetnog alpskog kozjeg mlijeka. Na pitanje naših uzgajivača koja je otkupna cijena takvog mlijeka gospodin Werner je rekao da ovisi o kvaliteti i kreće se u rasponu od 70 do 90 eurocenti. Naglasio je da troškove transporta mlijeka u mljekaru snosi on, tako da je cijena i nešto niža. O teškim uvjetima proizvodnje na ovoj farmi najbolje govori činjenica da samo mjesto Oberperfuss, zbog specifičnog položaja među visokim planinskim vrhuncima tijekom gotovo 2,5 zimska mjeseca „ne vidi sunca“ jer je u to doba godine cijela dnevna sunčeva putanja zaklonjena planinom. Uz tu poteškoću u proizvodnji gospodin Werner je istaknuo i problem velike strmine na kojim se nalaze njegove poljoprivredne površine, tako da je najkvalitetnija livada toliko nakošena da nije moguća strojna obrada, pa sve poslove, uključujući i košnju na ta tri ha površine mora raditi kao njegovi preci prije stotinu godina. Gospodin Werner je naglasio da upravo zbog malih obradivih površina koje posjeduje ostavlja za daljnji uzgoj samo najkvalitetnija grla. Rasplodni podmladak mu na tržištu postiže najviše cijene čak i do 500 eura. Budući je gospodin Werner i certificirani sudac grla na kozarskim izložbama prilikom predvođenja najkvalitetnijih grla našim je uzgajivačima objasnio koje značajke vanjštine su naročito cijenjene kod austrijskih uzgajivača koza, te nam prikazao kozu koja je prošlogodišnje šampionsko grlo izložbe održane u rujnu u mjestu Zams. Na kraju prvog dana posjete Tirolu upoznali smo se s najsuvremenijom kozarskom farmom u ovoj pokrajini, a posjeduje ju mlada obitelj Gschleiner. Na farmi koja se nalazi u mjestu Fritzens ova obitelj uzgaja 150 koza Sanske pasmine. Sve koze su uvezene prije tri godine iz Nizozemske, a glavni razlog uvoza je što u Austriji nema dovoljno mladih koza na tržištu jer brojni mladi uzgajivači krava napuštaju govedarstvo i prelaze na kozarsku proizvodnju. Drugi razlog je taj što je cilj bio zbog zoosanitarnih uvjeta kupiti sve koze s jedne farme, što zbog relativno malene veličine farmi u Austriji nije bilo moguće. Za razliku od svih farmi koje smo obišli taj dan i koje su bile prenamijenjene govedarske farme, obitelj Gschleiner je za kozarsku proizvodnju izgradila suvremeni novi objekt od početka projektiran isključivo za proizvodnju kozjeg mlijeka. Pri projektiranju i izgradnji su uz korištenje kreditnih sredstava banaka iskoristili i sufinanciranje kroz programe Europske unije. Budući su se tek ove godine stvorili tehnički uvjeti, nisu ranije mogli započeti su kontrolu mliječnosti koza na farmi pa nam nisu mogli izdvojiti koze sa maksimalnom proizvodnjom, ali prosjek proizvodnje koza koje su sve bile u drugoj laktaciji prošle godine je bio 950 litara. Naše uzgajivače su najviše impresionirali najsuvremenije izmuzište, stroj za pripravu mliječne zamjenice i napajanje jaradi, te poseban robot za hranidbu koza.

Drugi dan posjeta Tirolu je započeo Obilaskom suvremene sirane „Sennerei Zillertal“ u mjestu Hollenzen koja otkupljuje mlijeko od svih uzgajivača čije smo farme obišli. Ova danas velika i suvremena sirana je utemeljena 1954 godine, a već treću generaciju vlasnici su obitelj Kroll. Visoku kvalitetu proizvoda osigurava im kvalitetno mlijeko koje otkupljuju iz najčišćih planinskih dijelova u oblasti Zillertal. Ponosni su na to što su zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti svojih proizvoda na tržištu u mogućnosti i seljacima od kojih otkupljuju mlijeko dati fer cijenu i na taj način omogućiti opstanak ljudi u krajevima sa otežanim uvjetima proizvodnje. Naglašavaju da ne žele samo govoriti o regionalnosti, sezonalnosti i održivosti proizvodnje već im je želja živjeti te tradicionalne vrijednosti još intenzivnije u budućnosti. Proizvode 27 različitih vrsta sira od kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, a u ponudi je i 11 mliječno kiselih proizvoda vrhunske kvalitete. O kvaliteti govore i brojne izložene nagrade sa ocjenjivanja proizvoda diljem Europe od kojih se najviše diče sa 5 zlatnih odličja i jednim srebrenim na Njemačkom državnom sajmu prehrambenih proizvoda u Frankfurtu. Cijela sirana je izgrađena ujedno i kao muzej sirarske proizvodnje u kojem se uz stručno vodstvo možete upoznati s povijesti proizvodnje mlijeka i sira iz ove regije. Iznad proizvodnih pogona je ostakljena terasa tako da možete izravno pratiti proizvodnju u pogonima, kao i vidjeti zrionice u kojima se u različitim uvjetima za svaku pojedinu vrstu sira odvija zrenje. Na farmi koza koja se nalazi u blizini sirane se uzgaja 40 koza Alpina pasmine. I kroz farmu se proteže podest s kojeg posjetitelji mogu pratiti tehnologiju uzgoja koza. Cijelim putem kojim se posjetitelji kreću su edukativne ploče sa temama vezanim uz poljoprivrednu proizvodnju, a na brojnim televizijskim prijemnicima se prikazuju edukativni filmovi u kojima je naglašena povezanost proizvodnje mlijeka i očuvanje bioraznolikosti kraja iz kojeg se mlijeko otkupljuje. Sirana je smještena u području gdje su na svim okolnim planinama najpopularnija skijališta, tako da ovakvi edukativni sadržaji popunjavaju turističku ponudu i izvrsno su uklopljeni u stvaranje slike kraja sa nedirnutim prirodnim bogatstvima. Na kraju stručnog putovanja posjetili smo i farmu koza uzgajivača Josefa Mühlbachera u Kitzbühelu. Na farmi se uzgaja 95 koza pasmine Alpina, a prosječna proizvodnja u laktaciji prelazi 930 litara. Početak proizvodnje na farmi seže u 1991. godinu kada je gospodin Josef nabavio prvih 6 koza Alpina pasmine. Samo je nekoliko uzgajivača u to doba pokušavalo s proizvodnjom kozjeg mlijeka, tako da su svu svoju proizvodnju kozjeg mlijeka i kozjeg sira bez problema plasirali na tržnici u Rathausplatzu. Nakon pionirskog početka i početnog uspjeha obitelj odlučuje svoju govedarsku proizvodnju u potpunosti zamijeniti sa kozarstvom. Još 1998. godine i zadnja krava je napustila gospodarstvo. Obitelj nikada nije požalila zbog te odluke. Od samih početaka se gospodin Mühlbacher  uključio u rad uzgojnog saveza Tirola. Danas je predsjednik Saveza, a diči se brojnim odličjima koje su kroz godine na raznim izložbama osvajala njegova grla. Naročito je ponosan na osvojenu prvu nagradu na Nacionalnoj izložbi održanoj u Tirolu prošle godine. Nakon ova dva dana popunjena obilascima farmi i stijcanjem brojnih novih saznanja krenuli smo na put kući. Zajednički zaključak naših uzgajivača je da ne zaostajemo po kvaliteti uzgojenih grla, ali niti po ostvarenoj proizvodnji za našim austrijskim kolegama. I kod nas se mogu u suradnji sa znanošću i strukom postizati vrhunski rezultati. Svi sudionici, zadovoljni viđenim, su izrazili želju za nastavkom suradnje sa kolegama u Austriji, ali i posjeti drugim zemljama s intenzivnom kozarskom proizvodnjom.

 

 

Email Newsletter