23. siječnja 2022

registri

Objavljen je novi Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja („Narodne novine“ broj 21/2020) koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Promjene u sustavu označavanja i registraciji svinja

 1. Novi Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

  Objavljen je novi Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja („Narodne novine“ broj 21/2020) koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Novim Pravilnikom, kojim se u potpunosti preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2008/71/EZ, proširene su ovlasti i olakšan rad posjednika svinja u sustavu označavanja i registracije svinja s jedne strane, dok su s druge strane propisani stroži kriteriji za prijavu premještanja životinja. Stroži kriteriji obuhvaćaju:

  • obvezu prijave odlazne i dolazne migracije svinja,
  • obvezu prijave uginuća svinja,
  • obvezu prijave klanja svinja na vlastitom gospodarstvu za vlastite potrebe i
  • obvezu prijave krađe i gubitka svinja.
 2. Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

  Uz promjene koje će donijeti novi Pravilnik, na snazi je Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini („Narodne novine“ broj 7/2020) kojom je određeno da se svinje moraju označiti čim prije, a najkasnije do 60.-og dana starosti ili prije premještanja, ovisno o tome koji uvjet nastupi prije, a za što je odgovoran posjednik svinja.
  Uvođenjem strožih kriterija, u trenutnim okolnostima prijetnje Afričke svinjske kuge, osigurano je učinkovitije praćenje premještanja svinja i u konačnici bolja zaštita zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.

 3. Upis pojedinih vrsta prometa u JRDŽ od strane posjednika s ovlastima za samostalno označavanje

  Novim Pravilnikom o obveznom označavanju i registraciji svinja posjednicima je omogućen samostalan upis premještanja svinja i to:

  • odlaska s njihovog gospodarstva na novo gospodarstvo,
  • odlaska na klaonicu i
  • dolaska na gospodarstvo.
 4. Putni list za svinje

  Radi promjena u načinu prijave i registracije premještanja svinja, novim Pravilnikom predviđen je i novi obrazac putnog lista. S obzirom na trenutnu situaciju u zemlji, distribucija novih obrazaca putnih listova odvija se otežano, stoga je potrebno koristiti postojeće putne listove na koje je, u slučaju potrebe, moguće dopisati informacije koje na njima nedostaju.

 5. Nova aplikacija Jedinstvenog registra svinja

  Trenutno važeća aplikacija Jedinstvenog registra svinja dana 31. ožujka 2020. neće biti dostupna za upis podataka. Taj će se dan obavljati prebacivanje podataka u bazu nove aplikacije. Do tog datuma je potrebno upisati sve do tada prijavljene promete.

Od srijede, 1. travnja u rad će biti puštena nova aplikacija za registraciju premještanja svinja.

Email Newsletter