27. studenoga 2021

mjere i odluke

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000 kuna po korisniku. Poziv je produžen do 31. 10. 2020. godine.

Više o tome možete pročitati ovdje.

Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu.

Izmjena javnog poziva za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu.

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i prihvaćanjem njene pravne stečevine, uzgojnim udruženjima pridaje se veći značaj u provedbi uzgojnih programa. U pripremnom razdoblju za ulazak u članstvo Europske unije, započinje prilagodba postojećih uzgojnih udruženja, ali i osnivanje novih, koja postaju nositelji uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.
U cilju daljnjeg osamostaljivanja priznatih uzgojnih udruženja u stočarstvu Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede kao i prijašnjih godina pomaže uzgojna udruženja kroz sufinanciranje rada u provedbi uzgojnih programa. Upravo u svrhu intenziviranja jačanja uzgojnih udruženja u 2019. godini Ministarstvo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguralo značajno veći iznos za sufinanciranje priznatih stočarskih uzgojnih udruženja u iznosu od 2.000.000 kn.
Javni poziv otvoren je za prijavu 7 dana od objave Javnog poziva na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a krajnji rok za dostavu dokumentacije za prijavu na je 25.11.2019. godine. Za dodatne informacije kontaktirati Upravu za stočarstvo i kvalitetu hrane; Sektor za stočarsku proizvodnju na kontakt 01/3903-169.

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva (.pdf)

2. Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva (.pdf)

3. Upute za prijavitelje (.docx)

4. Obrazac opisa programa ili projekta (.doc)

5. Obrazac proračuna programa ili projekta (.docx)

6. Popis priloga prijave (.docx)

7. Obrazac izjave o korištenju potpora male vrijednosti (.docx)

8. Obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (.doc)

9. Prijedlog ugovora (.docx)

10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta (.doc)

11. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta (.docx)

 

Javni poziv za provedbu mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (.pdf)

Ispravak Javnog poziva (.pdf)

 

Upute za uzgojna udruženja, uzgojne organizacije i treće strane za obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti povezanih s upravljanjem uzgojnim programom

 

Upute za usklađivanje za Zakonom o uzgoju domaćih životinja (.pdf)

Informiraju se korisnici da je u tijeku podnošenje zahtjeva za potporu prema podmjerama propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (Narodne novine, br. 6/2018). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 31. siječnja 2019. godine, kada se podnose prihvatljive aktivnosti ostvarene u 2018. godini.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa (Članak 4.),
    • podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti (Članka 5.),
    • podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Članak 8.),
  • Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja (Članak 11.),
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila (Članak 12.) i
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha (Članak 15.).

Pozivaju se ovlaštena uzgojna i sportska udruženja u konjogojstvu, konjički klubovi i vlasnici konja koji zadovoljavaju odredbe navedenog pravilnika, da sukladno pripisanim uvjetima podnesu zahtjev za novčanu potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključno sa 31. siječnja 2019. godine.

 

Objavljen je natječaj za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 150 tisuća eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ovo je prvi natječaj namijenjen isključivo gospodarstvima koja uzgajaju stoku na područjima na kojima su rasprostranjene velike zvijeri i to medvjed, vuk i ris. Želimo pomoći našim poljoprivrednicima da se štete koje trpe od divljih zvijeri smanje na najmanju moguću mjeru. Zato bespovratnim sredstvima financiramo do 100 % prihvatljivih troškova nabavke psa tornjaka, električnog pastira i obnovu nastambi za stoku na tim područjima. Na raspolaganju je 70 milijuna kuna, a ako će biti potrebno, povećat ćemo raspoloživa sredstva da bi svi koji udovoljavaju uvjetima dobili potporu i zaštitili svoju stoku.

– izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomislav Tolušić.

Detaljnije …

Na sjednici Stalnog Odbora Europske komisije za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje održanoj 11. prosinca 2018. godine, s 28 glasova ZA, donesena je odluka o ukidanju svih ograničenja u prometu za goveda iz Republike Hrvatske uvedenih nakon početka preventivnog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože (BKK) u 2016. godini.

Zbog ubrzanog širenja virusa BKK u zemljama regije koje graniče s Hrvatskom te na osnovi hitnog mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane o pozitivnim učincima preventivnog cijepljenja na sprječavanje širenja bolesti, Republika Hrvatska je 2016. godine počela s preventivnim cijepljenjem goveda. Tijekom 2016. godine cijepljeno je 432 145 goveda, a tijekom 2017. 468 574 grla.

Detaljnije …

Na natječaju za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je 13,3 milijuna kuna za 184 mala poljoprivredna gospodarstva.

Rok za prijave na natječaj bio je do 1. listopada 2018. godine s početnom alokacijom od 7,5 milijuna kuna, no zbog velikog odaziva poljoprivrednih gospodarstava izmjenama natječaja alokacija je povećana na 13,5 milijuna kuna.

Detaljnije …

Ministarstvo poljoprivrede pokreće Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Više o ovoj temi pročitajte ovdje.

Danas počinje podnošenje prijava za prvi dio zahtjeva za potporu za tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Više o toj temi pročitajte ovdje.

Email Newsletter