23. siječnja 2022

kozarstvo

Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisao je danas, 13. prosinca 2018. godine s predstavnicima 15 uzgojnih udruženja u stočarstvu ugovore o sufinanciranju. Ugovori su rezultat javnog poziva koji je provelo Ministarstvo poljoprivrede, a njihova ukupna vrijednost je 679 tisuća kuna.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju nabave opreme za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom, DNK verifikaciju roditeljstva, označavanje životinja te genomsko testiranje. Isto tako, navedenim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika uzgojnih udruženja te nabava uredskog materijala i opreme.

Detaljnije …

Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele”, “Potpora za uzgoj uzgojnih valjanih ovaca i koza” i “Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi” iz “Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine” (.pdf)

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Program se sastoji od tri mjere:

 • Mjera 1 – Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele

Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja ženskih grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama koja su rođena i uzgojena u  Hrvatskoj, upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje, mlađa od 36 mjeseci kod prvog teljenja i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. Studenog 2018.

 • Mjera 2 – Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza

Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla koja su starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje, koja su upisana u matične knjige (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Hrvatska poljoprivredna agencija) i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2018. Potpora se također dodjeljuje i za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških grla koja su upisana u Središnji popis matičnih grla kojeg vodi HPA.

 • Mjera 3 – Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi

Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica te pasmine pura Zagorski puran koja su upisana u matične knjige (Središnjih popis matičnih jata kojeg vodi HPA) i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2018.

Za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele osigurano je 9 milijuna kuna kroz tri godine provedbe Programa, za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza na raspolaganju je 13,5 milijuna kuna, a za uzgoj izvornih pasmina peradi 1,5 milijuna kuna.

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

–          2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,

–          130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,

–          110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata,

–          40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.

Korisnici sredstava potpore su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže grla/kljunove prihvatljive za potporu sukladno Programu.

Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za provedbu Programa i suradnju s nadležnim institucijama i službama za operativnu provedbu i kontrolu mjera iz predmetnog programa. Hrvatska poljoprivredna agencija raspisuje javni poziv i radi administrativnu obradu zahtjeva, dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zadužena za isplatu potpora.

Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u sklopu kojeg se organizira i Izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva održano je u Rabu, u hotelu Valamar Padova, 24. i 25. listopada 2018. godine. Kao i svih dosadašnjih godina sudionici su mogli odslušati petnaest predavanja koja su održali stručnjaci s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, Veterinarskog instituta iz Zagreba, kao i organizatora Hrvatske poljoprivredne agencije. Važno je naglasiti da se program Savjetovanja, svake godine dogovara u suradnji sa uzgajivačima koji kroz svoja tijela saveza, ali i kroz postavljena pitanja uredništvu Ovčarsko-kozarskog lista aktivno sudjeluju u odabiru tema predavanja koja su tada od najvažnijeg interesa za uzgajivače ovaca i koza. Iz tog razloga ne čudi i ove godine veliki odaziv uzgajivača, tako da je u radu Savjetovanja sudjelovalo više od 200 aktivnih sudionika.

Savjetovanje nije mjesto na kojem se samo putem predavanja želi prenijeti znanje uzgajivačima, već je naglasak dan na vremenu između predavanja kada sudionici međusobno izmjenjuju iskustva, te razgovaraju sa predavačima o problemima koji se javljaju u njihovom stadu, vezanim uz hranidbu, reprodukciju, bolesti, proizvodnju mlijeka i sira.

Uz brojne sponzore čije je poslovanje vezano uz ovčarsku i kozarsku proizvodnju i 2018. godine u pokroviteljstvo su se uključili Ministarstvo poljoprivrede, Primorsko-goranska županija, grad Raba i općina Lopar. Prilikom svečanog otvorenja savjetovanja okupljene uzgajivače i stručnjake za ovčarsku i kozarsku proizvodnju pozdravili su predsjednik Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza gosp. Tomislav Vidas, zamjenik općine Lopar Dominik Paparić, te gradonačelnik grada Raba Nikola Grgurić. U ime Hrvatske poljoprivredne agencije i u ime Potpredsjednika Vlade i Ministarstva poljoprivrede, ministra Tomislava Tolušića dipl. iur., sudionicima savjetovanja obratio se ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije doc. dr. sc. Zdravko Barać, te je proglasio 20. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza i 19. izložbu hrvatskih ovčjih i kozjih sireva otvorenima.

Nazočni su imali mogućnost tijekom dva dana rada savjetovanja odslušati slijedeća predavanja:

Tatjana Sinković, dipl. ing. (Hrvatska poljoprivredna agencija): Aktivnosti Službe za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgoja malih životinja. U svom predavanju Načelnica Službe upoznala je uzgajivače sa brojnim aktivnostima odjela tijekom 2017. godine. Uz osnovne aktivnosti vezane uz provođenje uzgojno selekcijskih mjera temeljenih na osnovnim uzgojnim dokumentima „Programu uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“, i „Programu uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“ posebno je naglasila suradnju sa Hrvatskim savezom uzgajivača ovaca i koza na zajedničkoj organizaciji stočarskih izložbi, savjetovanja uzgajivača ovaca i koza i izložbe sira i drugih vrsta edukacija na kojima se nastoji članove saveza i ostale uzgajivače upoznati s najnovijim stručnim i znanstvenim dostignućima vezanim uz ovu proizvodnju. U tu svrhu je veliki značaj i izdavanja Ovčarsko-kozarskog lista, specijaliziranog časopisa koji izlaženjem svaka dva mjeseca redovito informira uzgajivače o novostima vezanim uz zakone i pravilnike koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, novostima koje nam dolaze iz EU kao i svim drugim vijestima od značaja za ovčarsku i kozarsku proizvodnju.

Danijel Mulc dipl. ing.: „Trenutno stanje i budućnost sektora ovčarstva i kozarstva u EU“. Uzgoj ovaca i koza je jedan od najosjetljivijih stočarskih sektora u Europskoj uniji. Zbog brzog povećanja prosječne dobi uzgajivača i ozbiljnih kriza do kojih je proteklih godina došlo u pogledu zdravlja u stadima ovaca i koza, od 80-ih godina se broj grla smanjio za više od 25 milijuna. Premda na razini EU-a predstavlja samo 3,6 % ukupne vrijednosti proizvodnje mesa, s ukupno 98 milijuna grla, uzgoj ovaca i koza rasprostranjen je u velikom broju ruralnih područja, i to često u područjima koja imaju znatna prirodna ograničenja. Općenito gledajući, u ovčarsko-kozarskom sektoru proizvodnja ovčjeg mesa još uvijek ima najveću gospodarsku vrijednost, no u znatnom je padu, dok se povećala popularnost određenih mliječnih proizvoda koji se na fleksibilniji način prilagođavaju promjenjivim navikama potrošača. Kad je riječ o kozama, bilježi se porast ponude mliječnih proizvoda te izvoza jarećeg mesa u treće zemlje. Europska proizvodnja ovčjeg mesa zadovoljava svega 87 % vlastitih potreba, ali je ipak ovaj sektor izrazito podložan pritisku od uvoza iz određenih trećih zemalja kao što su Novi Zeland i Australija, s kojima je teško biti konkurentan u kritičnim trenucima prodajne godine (Uskrs i Božić). Osim problema vezanih uz sezonalnost proizvodnje, veliki strukturni nedostatak s kojim se ti sektori moraju suočiti je pad potrošnje ovčjeg i kozjeg mesa u Europskoj uniji, i to za 40 % u posljednjih 15 godina, s 3,6 kg po stanovniku na otprilike 2 kg danas. Baš zbog svih nabrojanih problema u ovčarskom i kozarskom sektoru, Europski povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan je 2015. pokrenuo Europski forum za ovčje meso, koji je poslužio kao platforma za raspravu o budućim mjerama potpore tom sektoru, a preporuke foruma objavljene 2016. godine bi trebale osim za ovčje meso vrijediti i za kozje meso kao i za mliječne proizvode obaju sektora. Na osnovu brojnih dosadašnjih rasprava, studija, zaključaka, rezolucija koja su tijela Europske unije donijela, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta je 26.10.2017. godine donio „Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o trenutačnom stanju i budućnosti sektora ovčarstva i kozarstva u Uniji (2017/2117(INI))“, koji bi trebao biti temeljni dokument za donošenje svih mjera i utvrđivanje politika vezanih uz budućnost ovog sektora.

Prof. dr. sc. Boro Mioč i sur. (Agronomski fakultet, Zagreb): „Uzgoj ovaca i koza u srodstvu“. Čovjek stoljećima uzgaja životinje nastojeći iz godine u godinu, iz generacije u generaciju dobiti proizvodno učinkovitija, otpornija i zdravija grla u određenim okolišnim uvjetima. I može se zaključiti da je u tome i poprilično uspio jer je sadašnja proizvodna učinkovitost većine pasmina i stada znatno veća od one prethodnih generacija u bližoj i daljnjoj prošlosti. Međutim, i dan danas, uzgajivači i stručna javnost streme uzgoju superiornih grla u odnosu na njihove pretke. Uzgoj se domaćih životinja temelji na sustavnom sparivanju (združivanju genetskih osnovica) jedinki odabranih za roditelje buduće generacije potomaka s nasljednom osnovicom koja će najbolje odgovarati zadanom uzgojnom cilju. Primjena odgovarajuće uzgojne metode omogućava sustavni utjecaj na nasljednu osnovicu potomaka te genetsko formiranje svake nove generacije. Iako su parenje (osjemenjivanje) i selekcija dva potpuno različite pojma, sastavni su i temeljni dijelovi svake stočarske proizvodnje. Selekcija podrazumijeva postupke i načine odabira životinja (roditelja) za pripust/osjemenjivanje i proizvodnju slijedeće generacije, dok se sustav sparivanja odnosi na metode uzgoja odabranih jedinki. I upravo o odabiru metode ovisi kako će se roditeljski aleli (geni) kombinirati i prenositi na potomstvo. U uzgoju domaćih životinja prakticiraju se dvije uzgojne metode i to su: uzgoj u čistoj krvi i križanje.

Dr. sc. Marija Špehar (Hrvatska poljoprivredna agencija): „Uvažavanje inbridinga pri genetskom vrednovanju i primjena u praksi“. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje sa genetskog stajališta ima za cilj odabrati (selekcionirati) najbolje životinje za gospodarski značajna svojstva kao što su svojstva mliječnosti i mesnatosti. U današnjoj selekciji, uzgojne vrijednosti (UV) koriste se kao glavni kriterij odabira životinja u stadu kako bi u slijedećoj generaciji potomaka dobili životinje sa boljim proizvodnim rezultatima. Pored korištenja UV bitno je i uvažavanje inbridinga kako bi se izbjegle negativne posljedice sparivanja u srodstvu. Cilj ovog rada je predstaviti izračun UV, koeficijenta srodstva i inbridinga sa svrhom postizanja što većeg genetskog napretka uz što manji porast uzgoja u srodstvu.

Prof. dr. sc. Velimir Sušić i sur. (Veterinarski fakultet, Zagreb): „Uzgoj ženskog pomlatka – izazov za buduću proizvodnost stada“. Ženski pomladak za rasplod je ključni čimbenik pri dugoročnom planiranju veličine i proizvodnosti stada. Iako postoji mogućnost kupnje, uzgajivači ovaca i koza češće se odlučuju sami uzgojiti ženski pomladak za rasplod. Prvenstveni razlozi za to su smanjenje troškova i rizika koji se javljaju dovođenjem životinja koje potječu iz drugih stada. Postupci sa ženskim pomlatkom za rasplod mogu se značajno razlikovati ovisno o proizvodnom cilju, intenzitetu proizvodnje i biološkim karakteristikama pasmine.

Prof. dr. sc. Josip Leto (Agronomski fakultet, Zagreb): „Priprema travnjaka za zimu“. Bez obzira koliko smo krme spremili sa svojih travnjaka, jesen je vrijeme kad ih trebamo pripremiti za mirovanje, odnosno za zimu. Mnogi napasuju svoje životinje do prvih snjegova, što svakako nije preporučljivo, jer u konačnici rezultira slabljenjem travnjaka i nižim prinosima u narednim godinama.

Jedna od mjera u osiguranju dugotrajnog i kvalitetnog korištenja travnjaka (ali i DTS/TDS, te monokultura trava i djetelina) je njihova priprema za zimu. Obzirom da uobičajena praksa korištenja travnjaka do kasne jeseni znatno snizuje njihovu kvalitetu i trajnost, o njezi i pravilnom gospodarenju travnjacima treba voditi računa i na vrijeme poduzeti sve potrebne  mjere.

Kod travnjaka koji se prvenstveno kose treba voditi računa o gnojidbi i datumu predzadnjeg i zadnjeg otkosa, a kod pašnjaka o gnojidbi i datumu zadnjeg napasivanja, te o sanitarnoj košnji na kraju vegetacijske sezone.

Prof. dr. sc. Zvonko Antunović (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek): „Nusproizvodi prehrambeno-prerađivačkih industrija biljnog podrijetla u hranidbi ovaca“. Hrana i hranidba imaju istaknuto mjesto u stočarskoj proizvodnji pa tako i u ovčarstvu. Od ukupnih troškova proizvodnje u ovčarstvu oko 70% otpada na hranidbu. Poznavanjem kvalitete krmiva i njihovim pravilnim korištenjem u obrocima, dolazi do produktivnije i ekonomski učinkovitije proizvodnje. Znati čime i kada hraniti ovce te poznavati njihove hranidbene potrebe vrlo je važno za uspjeh ovčarske proizvodnje. Odabir i kvalitetu krmiva u hranidbi ovaca, dobrim dijelom diktiraju anatomsko-fiziološke osobine probavnog sustava, dob ovaca, godišnja dob, klima, dostupnost krmiva i dr.

Doc. dr. sc. Goran Kiš (Agronomski fakultet, Zagreb): „Principi sastavljanja krmnih smjesa i obroka za ovce i koze“. Da bismo postigli najbolju proizvodnju iz našeg stada ovaca ili koza, moramo im pružiti optimalnu hranidbu tijekom cijele godine. Nažalost, neka od najkritičnijih razdoblja u proizvodnom ciklusu su i one tijekom kojih nam pašnjaci nisu dostupni ili nisu na svom vrhuncu. To znači da ćete morati dodatno hraniti životinje da biste zadržali željenu produktivnost. Nažalost, troškovi dopunskih krmiva su visoki, te svaka prekomjerna i neuravnotežena hranidba ovaca i koza ne samo da će potratiti hranu i novac, već može uzrokovati probleme, osobito u vrijeme ili oko poroda. Tu nam se postavlja jedno logično pitanje: „Kako podmiriti sve hranidbene potrebe životinja bez trošenja više novca nego što moramo?“ Odgovor je jasan; uravnoteženom hranidbom.

Prof. dr. sc. Zoran Grgić i sur. (Agronomski fakultet, Zagreb): „Ekonomska učinkovitost držanja koza u konvencionalnim i ekološkim uvjetima“. Stav društva prema poljoprivredi, pogotovo prema stočarstvu i držanju životinja se dramatično promijenio tijekom proteklih desetljeća. Tako više nije samo važno, što i koliko se proizvodi, nego i kako, odnosno na koji način se proizvodi. Zaštita okoliša, poboljšanje dobrobiti životinja i održivi ruralni razvoj postali su jako važni u EU nakon reforme zajedničke agrarne politike 1992. godine, a sve je više vidljivo kako će Zajednička agrarna politika nakon 2021. godine posebno uvažavati kvalitetu na uštrb kvanitete proizvodnje.

U ekološkom ili organskom uzgoju je jedan od ciljeva ostvariti dobrobit životinja u proizvodnji proizvoda za tržište, makar se pri tome ne iskorištavao puni genetski potencijal. U ovakvom načinu proizvodnje nisu dopušteni ograničenje slobode kretanja (držanja životinja povezana unutar staje, držanje životinja u stajama tijekom cijele godine), uskraćivanje prirodnih utjecaja svijetla (uzgoj mora pratiti prirodnu izmjenu svijetla i tame kod izmjene dana i noći), kao i  nesocijalan način uzgoja (ne dopuštanje kontakta sa životinjama iste vrste ili prisiljavanje na prebliske kontakte (npr. pri uzgoju velikog broja jedinki na maloj površini staje).

Prof. dr. sc. Samir Kalit (Agronomski fakultet, Zagreb): „Kako proširiti asortiman u proizvodnji sireva koristeći specifičnosti sirarstva istočnog Mediterana“. Prerada mlijeka na mjestu proizvodnje, odnosno na gospodarstvu, a koja se najčešće odvija u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima, u pravilu podrazumijeva i izravnu prodaju vlastitih mliječnih proizvoda. Prerađivači mlijeka koji se nalaze na području gdje se proizvode tradicionalni sirevi kao što su Paški sir, Krčki sir ili Istarski sir često nemaju većih poteškoće sa prodajom vlastitih sireva koji su svojim geografskim nazivljem već poznati ciljanoj populaciji potrošača u Hrvatskoj, a i šire. Međutim, oni prerađivači mlijeka koji se nalaze na područjima gdje se tradicionalno sirarstvo nije razvilo do te mjere da proizvode robnu marku sira „koji svojim imenom prodaje sam sebe“, mogu imati poteškoća kako kroz izravnu prodaju prodati sve proizvode proizvedene na gospodarstvu iz vlastitog mlijeka. Ukoliko se gospodarstvo bavi izravnom prodajom, širi asortiman  značajno povećava potencijal izravne prodaje. Prema tome nije uvijek moguće prodati svo mlijeko proizvedeno na gospodarstvu kroz mliječne proizvode izravnom prodajom ukoliko se u objektu proizvodi svega nekoliko vrsta mliječnih proizvoda. Što je izbor širi, to je vjerojatnost da će kupac pronaći nešto iz asortimana za sebe i kupiti neki od proizvoda. Stoga, u interesu je prerađivača mlijeka koji se ujedno bave i izravnom prodajom imati što širi asortiman mliječnih proizvoda.

Dr. sc. Branko Šoštarić (Hrvatski veterinarski institut, Zagreb): „Pobačaji u ovaca i koza“. Pobačaji u svih proizvodnih vrsta domaćih životinja, pa tako i u ovaca i koza predstavljaju značajni  gospodarski gubitak u praktički svim zemljama svijeta u kojima je stočarstvo  privredna djelatnost čak i nižeg intenziteta. U zemljama  koje su u stočarskom smislu visoko organizirane poznati su s priličnom točnošću i financijski  gubici zbog pobačaja po vrstama uzgajane stoke. Štoviše procjene su načinjene ne samo za određenu vrstu stoke, već  i za pojedine uzročnike pobačaja kod dotične vrste. Tako je primjerice Ujedinjeno Kraljevstvo procijenilo da zbog specifičnog pobačaja u ovaca uzrokovanog  mikroorganizmom Clamydiophila abortus  uzgajivači u neposrednim štetama gube 15 milijuna funti godišnje. Ovom broju treba pribrojiti troškove liječenja ovaca zbog komplikacija vezanih uz pobačaj kao i izdatke zbog  problema u javno zdravstvenom smislu.

Izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić (Agronomski fakultet, Zagreb): „Bolesti probavnog sustava ovaca i koza“. U proteklom razdoblju u Hrvatskoj je zabilježen veći broj uginuća u stadima ovaca i koza, a uzrok je bio u pogrešnoj hranidbi. Pored odgovarajućeg smještaja, kvalitetna hranidba je osnova preventive niza bolesti koje mogu uzrokovati gubitke u proizvodnji. Ti gubitci se očituju smanjenim prirastom i mliječnosti, lošim sastavom mlijeka, a vrlo često i uginućem. Uzgajivači zanemaruju važnost hranidbe ne samo s gledišta proizvodnosti (npr. mliječnost) nego kao potencijalni uzrok pojave bolesti. Najčešće pogreške u hranidbi su loša kvaliteta krmiva (sastav i higijenska ispravnost), pogrešan sastav i redoslijed obroka. U pojedinim slučajevima pogrešan sastav krmne smjese uzrokovao je uginuće ovaca (npr. trovanje bakrom).

Prof. dr. sc. Albert Marinculić i sur. (Veterinarski fakultet, Zagreb): „Praživotinje – sitne ali bitne za zdravlje ovaca i koza“. Praživotinje, vrlo sitna  golim okom nevidljiva bića su svuda oko nas. Sjećamo se školskih klupa i priča o potpuno bezazlenim amaebama i euglenama, no na našoj planeti nalazimo i one zbog kojih gotovo svake minute umire neko pothranjeno dijete negdje u dalekoj Africi i Aziji.  Iako ih  čovječanstvo  poznaje  65 000 vrsta, na svu sreću mnogo je manji broj opasnih za zdravlje ljudi i životinja.  Za nas i za naše životinje bezazlene praživotinje  naseljavaju  crijeva, a u preživača i predželuce. Naime, bez  njih preživači  ne bi mogli razgraditi brojne sastojke hrane, pa samim time ne bi bilo ni proizvodnje mlijeka, runa i drugih proizvoda. U naših ovaca i koza kao u drugih životinja i ljudi nalazimo i čitav arsenal onih koje nisu ni najmanje dobrodošle jer svojim umnažanjem značajno oštećuju organe i time doprinose gubicima u proizvodnji. U crijevu, plućima,  krvi  ovaca i koza nalazimo brojne vrste no ipak, samo su neke prepoznate kao problem. Među njima svakako treba istaknuti one koje uzrokuju tzv. kokcidiozu, crijevnu bolest pretetežito janjadi i jaradi.  U posljednje vrijeme se mnogo govori i o onima koje mogu naštetiti čovjeku poput toksoplazmoze koja je već dugo prepoznata kao jedan od mogućih uzroka pobačaja, malformacija ploda i smanjenih kognitivnih sposobnosti u djece. Janjad i jarad  je često „napadnuta“ kriptosporidijima. Naravno, tu su i neke novo prepoznate bolesti poput giardioze.

Prof.dr.sc. Marija Vučemilo: „Biosigurnost na farmama ovaca i koza“. Biosigurnost možemo definirati kao provedbu niza mjera kojima se spriječava unos uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja, odnosno širenje uzročnika bolesti među životinjama i stadima. Poznato je da stočarska proizvodnja podrazumijeva držanje velikog broja životinja na relativno malom prostoru, te da takav način proizvodnje stavlja pred suvremenu veterinarsku znanost i praksu čitav niz novih problema u smislu povećanja proizvodnih sposobnosti životinjskog organizma, a tu su i problemi zdravstvene zaštite. S tim u vezi u velikim aglomeracijama naglasak je na  zaštiti i primjeni preventivnih mjera.

 

Devetnaesta izložba hrvatskih ovčjih  i kozjih sireva

U okviru „Dvadesetog savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj“ i „Devetnaeste izložbe hrvatskih ovčjih i kozjih sireva“, održano je i ocjenjivanje senzorne kakvoće hrvatskih ovčjih i kozjih sireva. Organizator ocjenjivanja bila je Hrvatska poljoprivredna agencija, Služba za razvoj ovčarstva, kozarstva i uzgoja malih životinja. Stručno povjerenstvo u sastavu, predsjednica povjerenstva Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, članovi povjerenstva Prof. dr. sc. Neven Antunac, Prof.dr.sc. Samir Kalit, Dr.sc. Nataša Mikulec, Stanka Podkrajšek, dipl. ing. (Slovenija), Bogdan Perko, dipl.ing., (Slovenija), Danijel Mulc, dipl. ing., te Dolores Barać, dipl. ing., ocijenili su 04. listopada 2018. godine u Jazbini, na pokušalištu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dostavljene proizvode od ovčjeg i kozjeg mlijeka.

Na senzorno ocjenjivanje kvalitete dostavljeno je ukupno 47 proizvoda od toga 34 iz kozjeg, te 13 iz ovčjeg mlijeka. Senzorna ocjena obuhvaćala je ocjenu vanjskog izgleda sira, mirisa, stanje sirnog tijesta (konzistencija), okusa sira. Kvaliteta proizvoda utvrđena je temeljem postignutog broja bodova, prema 20 bodovnom sistemu, a u skladu s “Pravilnikom za ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda”.

Od ocijenjenih 47 proizvoda, 43 su sirevi, 2 jogurta i 1 kefir. Od 47 ocijenjena proizvoda, 16 je polutvrdih, 13 tvrdih, 7 mekih, 7 svježih, 2 jogurta i 1 kefir.

Kvaliteta proizvoda utvrđena je temeljem postignutog broja bodova, prema 20-bodovnom sustavu, a u skladu s „Pravilnikom za ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda“.

Dodijeljeno je 45 odličja: 24 zlatnih, 18 srebrnih i 1 brončano te su proglašena dva šampiona jedan u kategoriji ovčjih sireva te jedan u kategoriji kozjih sireva.

Prema čl. 21. Pravilnika za ocjenjivanje kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda, odlukom Stručnog povjerenstva:

ŠAMPIONOM OVČJIH SIREVA
ovogodišnjeg ocjenjivanja proglašen je
PAŠKI SIR
proizvođača OPG Franjo Zubović iz Kolana
ŠAMPIONOM KOZJIH SIREVA
ovogodišnjeg ocjenjivanja proglašen je
DIMLJENI KOZJI SIR
proizvođača OPG Moravec iz Nove Vesi Petrijanečke

O rezultatima ovogodišnje ocjene sireva nazočne uzgajivače je izvijestio Prof. dr. sc. Samir koji je naglasio visoku kvalitetu ocjenjenih proizvoda. I ove godine svoje sireve su mogli prijaviti samo proizvođači čiji su objekti registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede i koji u svom radu zadovoljavaju sve uvjete koje takva registracija zahtjeva. Iz tog razloga nije niti čudno da su i ove godine svi sirevi bili vrhunske kvalitete koja i kazuje da svi proizvođači koji su svoje sireve predali na ocjenjivanje poštuju osnovne kriterije kakvoće mlijeka koje koriste za preradu u sir. Povjerenstvo je ukazalo na činjenicu da je i ove godine gotovo 100% prijavljenih proizvoda dobilo neko od priznanja.

Popis izlagača sireva s ostvarenim nagradama:

IZLAGAČ ADRESA NAZIV PROIZVODA PLAKETA
DOMAGOJ PRTORIĆ RIBARSKA 45, 23251 KOLAN PAŠKI SIR SREBRNA
EMIL OŠTARIĆ ŠUPRAHINI DVORI 11, 23251 KOLAN PAŠKI SIR SREBRNA
STANA I FRANKO CETINA GURAN 21, 52215 VODNJAN OVČJI SIR U TERANU SREBRNA
OVČJI SIR S PEPEROČINOM SREBRNA
OVČJI SIR SA ŠARENIM PAPROM SREBRNA
OPG ĐURKOVIĆ B. RADIĆA 53,31227 MARJANČACI KOZJI SIR POLUTVRDI S RUMOMI I ČOKOLADOM ZLATNA
POLUTVRDI UNOMASNI  DIMLJENI KOZJI SIR S VLASCEM SREBRNA
MLADI KOZJI SIR U PAPRICI I BUČINOM ULJU SREBRNA
POLUTVRDI PUNOMASNI KOZJI SIR U MERLOTU SREBRNA
POLUTVRDI PUNOMASNI DIMLJENI KOZJI SIR SA ZAČINSKOM PAPRIKOM I ČEŠNJAKOM SREBRNA
POLUTVRDI PUNOMASNI KOZJI SIR S BAMIJOM
OPG FRANJO ZUBOVIĆ ZUBOVIĆEVI DVORI 4, 23251 KOLAN PAŠKI SIR ŠAMPION U KATEGORIJI OVČJIH SIREVA
OPG GETO Š. PETEFIJA 29, 31328 LUG MEKI KOZJI SIR ZLATNA
KOZJI JOGURT ZLATNA
MEKI KOZJI SIR S VLASCEM ZLATNA
POLUTVRDI KOZJI SIR U MASLINOVOM ULJU S MEDITERANSKIM ZAČINIMA ZLATNA
KOZJI SIR U ULJU S PIKANT ZAČINIMA SREBRAN
OPG GRČEVIĆ GRADEC POKUPSKI 12, 10451 PISAROVINA POLUTVRDI KUHANI KOZJI SIR SREBRNA
POLUTVRDI KUHANI KOZJI SIR SA SEZAMOM SREBRNA
POLUTVRDI KUHANI KOZJI SIR S BUČINOM KOŠTICAMA SREBRNA
OPG ŽAMPERA ŽMAN 142, 23282 DUGI OTOK SVJEŽI KOZJI SIR ZLATNA
TVRDI ŽMANSKI KOZJI SIR ZLATNA
TVRDI ŽMANSKI KOZJI SIR IZ ULJU SREBRNA
SKUTA OD KOZJEG MLIJEKA SREBRNA
MLADI KOZJI SIR SA ZAČINIMA: KADULJA, RUŽMARIN, BOSILJAK, MAJČINA DUŠICA, ORIGANO BRONČANA
OPG TOMISLAV VIDAS TINA UJEVIĆA 1, 53291 NOVALJA PAŠKI SIR ZLATNA
OPG MARIO KUZMANIĆ PUT VAROŠA 18, 21400 SUPETAR BRAČKI OVČJI SIR ZLATNA
OPG MIRJENKO MRAKOVČIĆ 17. TRAVNJA 9, 51517 KORNIĆ KRČKI SIR ZLATNA
ZELENI BODUL ZLATNA
ČRNI BODUL ZLATNA
SIR MAGRIŽ ZLATNA
OPG MORAVEC F. BOBIĆA 8 42206 NOVA VES PETRIJANEČKA DIMLJENI KOZJI SIR ŠAMPION
KOZJI SIR S PROVANSALSKIM BILJEM ZLATNA
MEKANI KOZJI SIR SA SUŠENIM RAJČICAMA ZLATNA
SVIJEŽI KOZJI SIR U VOSKU S BIBEROM I ČEŠNJAKOM ZLATNA
SVIJEŽI KOZJI SIR U VOSKU S BIBEROM I MJEŠAVINOM ZAČINA ZLATNA
SVJEŽI KOZJI SIR U VOSKU SA SUŠENIM POVRĆEM ZLATNA
KOZJA SKUTA ZLATNA
MEKANI KOZJI SIR SA ŠARENIM PAPROM ZLATNA
SVJEŽI KOZJI SIR U VOSKU S LJUTOM PAPRIČICOM ZLATNA
KOZJI JOGURT ZLATNA
KOZJI NAMAZNI SIR S HRENOM ZLATNA
POLUTVRDI KOZJI SIR SREBRNA
KOZJI NAMAZNI SIR S BUČINIM ULJEM I KOŠTICAMA SREBRNA
KOZJI SIR U SALAMURI SREBRNA
KOZJI KEFIR
OPG KRUNOSLAV VIDAS TINA UJEVIĆA 1,53291 NOVALJA PAŠKI SIR ZLATNA

 

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2018. godini kojim je osigurano 679.000,00 kuna.Očekivani rezultati potpore su jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija i učinkovitije provođenje uzgojnih programa.Više o ovoj tem pročitajte ovdje.

Hrvatska poljoprivredna agencija i Udruga proizvođača mlijeka Dalmacije, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Splitsko – dalmatinske županije i Grada Sinja organizirala je 13. listopada 2018. godine „12. županijsku izložbu stoke – Sinj 2018.“.
Govedarstvo

Dana 13.10.2018. godine na hipodromu u Sinju, održana je XII. županijska izložba stoke “Sinj 2018“. I ove godine, organizatori izložbe bili su Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), Udruga proizvođača mlijeka Dalmacije, Županija splitsko–dalmatinska i Grad Sinj a pokrovitelji izložbe Ministarstvo poljoprivrede i Županija splitsko–dalmatinska.

Na svečanom otvorenju izložbe prisutne su pozdravili dogradonačelnik grada Sinja g. Denis Glavak, zatim ispred Županije splitsko–dalmatinske g. Damir Čarić, te ravnatelj HPA doc.dr.sc. Zdravko Barać koji je ujedno i otvorio izložbu.

U govedarskom djelu izložbe, predstavljeno je ukupno četri kolekcije goveda. Kolekcija krava i junica holstein pasmine, kolekcija krava simentalske pasmine te kolekcija krava izvorne pasmine buša, u prikazu, sa sveukupno 21 grlom goveda. Glavni ocjenjivač izloženih grla bio je Aleksandar Kljujev dipl. ing djelatnik HPA.

Sva nagrađena grla po kolekcijama dobila su diplomu Hrvatske poljoprivredne agencije koje je uručio ravnatelj HPA doc.dr.sc. Zdravko Barać.

Pregled prvonagrađenih grla po kolekcijama i šampionka izložbe:

U kolekciji krava holstein pasmine, prvu nagradu osvojila je krava GLORIA HR 3200278268 vlasnika Ivana Putnika iz Brnaza.

„NENA“, obrt za uzgoj krava iz Čitluka osvojio je prvu nagradu u kolekciji krava simentalske pasmine sa grlom GERDA HR 4200552668.

U kolekciji steonih junica holstein pasmine, prvu nagradu osvojilo je grlo LOLITA HR 7200601996.

Kolekciju krava pasmine buša, predstavljale su 4 krave, vlasnika Andrije Ribičića iz Šestanovca.

Za šampionsko grlo izložbe proglašena je krava holstein pasmine LEA HR 0200278348, vlasnika Ivana Putnika iz Brnaza.

Ovčarstvo i kozarstvo

U ovčarskom i kozarskom dijelu izložbe prikazano je 7 kolekcija naše izvorne pasmine ovaca dalmatinske pramenke i 5 kolekcija izvorne pasmine koza hrvatska šarena,  te jedna kolekcija izvorne pasmine koza hrvatska bijela. U svakoj kolekciji bilo je izloženo ukupno pet grla, četiri ovce i ovan, te četiri koze i jarac. Stručno povjerenstvo koje su sačinjavali djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije Tatjana Sinković dipl. ing. i Dolores Barać dipl. ing. u ovčarskom dijelu izložbe između 28 pripremljenih ovaca i 7 ovnova pasmine dalmatinska pramenka odabralo je i nagradilo najbolja grla sljedećih uzgajivača:

 • prvonagrađena kolekcija ovaca uzgajivača Ante Balova, iz mjesta Primorski Dolac
 • drugonagrađena kolekcija ovaca uzgajivačice Koviljke Perković, iz mjesta Koljane
 • trećenagrađena kolekcija ovaca uzgajivača Mirka Petrovića, iz mjesta Kaštela

U konkurenciji rasplodnih ovnova nagrađena su sljedeća grla:

 • prvonagrađeni ovan ž.b. 230274482 uzgajivača, Marijana Bilića-Pavlinovića, iz mjesta Studenci
 • drugonagrađeni ovan ž.b. 731163020 uzgajivača Ivana Draguna, iz mjesta Studenci
 • trećenagrađeni ovan ž.b. 730911403 uzgajivača Ivana Pleića, iz mjesta Ciste Velike

U kozarskom dijelu izložbe između 20 pripremljenih koza i 4 jarčeva pasmine hrvatska šarena te 4 koze i 1 jarca pasmine hrvatska bijela, stručno povjerenstvo odabralo je i nagradilo najbolja grla sljedećih uzgajivača:

 • prvonagrađena kolekcija koza uzgajivačice Mirjane Udiljak, iz mjesta Studenci
 • drugonagrađena kolekcija koza uzgajivača Ante Brčića, iz mjesta Gala
 • trećenagrađena kolekcija koza uzgajivača Mladena Živalja, iz mjesta Obrovac Sinjski

U konkurenciji rasplodnih jarčeva nagrađena su sljedeća grla:

 • prvonagrađeni jarac ž.b. 440127933 uzgajivača Ivice Jagnjića, iz mjesta Gala
 • drugonagrađeni jarac ž.b. 540122761 uzgajivačice Đene Samardžić, iz mjesta Maovice
 • trećenagrađeni jarac ž.b. 640127753 uzgajivača Mladena Knezovića, iz mjesta Lokvičići

Za šampionsko grlo ovčarskog dijela izložbe proglašen je ovan ž.b. 330827793 uzgajivača Slavka Perkovića iz mjesta Koljane.

Za šampionsko grlo kozarskog dijela izložbe proglašen je jarac ž.b. 940117030 uzgajivačice Mirjane Udiljak iz mjesta Studenci.

Za sva nagrađena grla diplome Hrvatske poljoprivredne agencije uručio je ravnatelj doc. dr. sc. Zdravko Barać, a šampionsko zvono za ovna i jarca pobjednika zajednički su uručili ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije doc. dr. sc. Zdravko Barać te predstavnici Splitsko – dalmatinske županije i Grada Sinja.

Konjogojstvo

Uz izložena grla goveda, ovaca i koza, na izložbi su predstavljeni konji i magarci. Posjetiteljima se u prikazu predstavilo 7 grla konja i 8 grla magaraca. Najveći broj konja predstavljen je iz uzgoja Alkarske ergele koja uzgaja konje uzgojnog tipa alkar, dok su uz njih predstavljena grla pasmina araber, hrvatski športski konj i hrvatski toplokrvnjak. Alkar je uzgojni tip konja koji provodi Alkarska ergela i kojim se planskim križanjem i selekcijom radi na uzgoju snažnog i brzog konja za potrebe Sinjske alke.Svi predstavljeni magarci bili su pasmine primorsko dinarski magarac, a koja je ujedno i najzastupljenija pasmina magaraca u priobalju Republike Hrvatske.

Izlagačima konja i magaraca je zahvalnice za sudjelovanje ispred Hrvatske poljoprivredne agencije uručio ravnatelj ustanove, doc.dr.sc. Zdravko Barać.

 

Ministarstvo poljoprivrede pokreće Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Više o ovoj temi pročitajte ovdje.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dana 07. rujna 2018. svečano je otvorio 26. jesenski međunarodni bjelovarski sajam na kojem se predstavio velik broj izlagača iz Hrvatske i 9 iz susjednih zemalja. Partner Sajma bila je Privredna/Gospodarska komora FBiH.

Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije doc. dr. sc. Zdravko Barać u pozdravnom je govoru istaknuo da je ovo naša najveća nacionalna izložba stoke na kojoj se osim visoko-proizvodnih odnosno konvencionalnih pasmina predstavljaju i hrvatske izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja. Naglasio je da se na ovogodišnjoj 26. državnoj stočarskoj izložbi predstavlja 189 uzgajivača iz 16 županija i Grada Zagreba, a predstavljaju se sa ukupno 510 grla goveda, konja, svinja, ovaca, koza, peradi kao i pčelari. Izložbu je organizirala Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s uzgajivačkim udrugama i njihovim središnjim savezima.

Jesenski međunarodni bjelovarski sajam, u sklopu kojeg se organizira Državna stočarska izložba mjesto je gdje se tradicionalno prezentiraju trendovi modernog stočarstva i uzgoja domaćih životinja. U suradnji s udrugama uzgajivača i njihovim središnjim savezima djelatnici Agencije i ove godine su za izložbu odabrali najbolja grla stoke.

Govedarstvo

Nagrađena grla u govedarstvu (.pdf)

Svinjogojstvo

Nagrađena grla u svinjogojstvu (.pdf)

Ovčarstvo, kozarstvo

Nagrađena grla u ovčarstvu i kozarstvu (.pdf)

Konjogojstvo

Nagrađena grla u konjogojstvu (.pdf)

Peradarstvo

Nagrađene kolekcije u peradarstvu (.pdf)

 

 

U organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije, Udruge uzgajivača koza Međimurske županije „RUKA“ članice Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza te Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je dvodnevno stručno putovanje u Austriju u pokrajinu Tirol. Osnovni cilj putovanja je bio upoznati se sa uzgojem koza u ovoj austrijskoj pokrajini poznatoj upravo po najkvalitetnijem uzgoju Alpina pasmine. Uz pun autobus uzgajivača koza iz Međimurske županije, prvenstveno članova udruge „RUKA“, putovanju su se priključili i uzgajivači mliječnih pasmina koza iz drugih dijelova Republike Hrvatske. Pun autobus zainteresiranih uzgajivača-putnika je krenuo iz Čakovca prema Austriji u rano jutro 27. studenog 2017. godine. Nakon cijelo noćne vožnje stigli su na prvu farmu koza uzgajivača Johannesa Hella. Prvo što je upalo našim putnicima u oči odmah nakon izlaska iz autobusa je da se farma nalazi u samom gradu Innsbrucku. Svi koji prate zimske sportove znaju da je to jedan od najvećih turističkih centara skijališnog turizma, a nikome iz „lokalne uprave“ grada nije palo na pamet da zabrani držanje stoke u samom gradu. Gospodin Hell drži koze u iznajmljenom objektu. Uzgaja dvije pasmine, dominira Alpska pasmina koza, dok je u posljednje dvije godine kupio i nekoliko Sanskih koza kako bi na osnovi proizvodnje mlijeka i ostalih pokazatelja odlučio koja je najpogodnija za njegove uvjete držanja. Za ukupno 45 koza koje uzgaja hranu proizvodi na svojim travnjacima koji se nalaze po obroncima planina u okolici Innsbrucka, a koncentrirani dio obroka i dio voluminozne hrane koja mu nedostaje kupuje. Koze u prosjeku na ovoj farmi proizvode 1.040 litara mlijeka u laktaciji, a proizvodnja najboljih grla prelazi 1.500 litara. Nakon obilaska farme i kratke okrijepe uz mnoštvo pitanja koja su gospodinu Johhanesu postavljali naši znatiželjni uzgajivači, krenuli smo ka drugoj farmi koju drži u malom planinskom naselju Inzigu uzgajivač Gregor Haslwanter. U svojoj dobrodošlici gospodin Gregor je naglasio dugu tradiciju bavljenja stočarstvom u svojoj obitelji. Primarno su se uvijek bavili govedarskom proizvodnjom i poznati su po kvalitetnom alpskom mlijeku. Tek u posljednjih 6 godina su se počeli baviti i kozarskom proizvodnjom, tako da na farmi koju posjeduje zajedno sa svojim ocem uzgaja 12 krava Simentalske pasmine, te 46 koza. I na ovoj farmi uzgajaju se u podjednakom broju koze Alpina i Sanske pasmine. Svu voluminoznu hranu, prvenstveno kvalitetno sijeno i sjenažu proizvodi na površinama koje su razmještene neposredno uz samu farmu. Uz visok prosjek proizvodnje po grlu koji prelazi 1.200 litara mlijeka gospodin Haslwanter je naročito iskazao veliki ponos zbog brojnih nagrada koje su njegove koze osvojile na lokalnim, ali i državnim izložbama stoke. Naglašava da obavezno sudjeluje sa svojim najkvalitetnijim grlima najmanje na dvije izložbe godišnje, a grla koje planira izlagati posebno priprema za tu prigodu. U planu mu je proširivati kozarsku proizvodnju izgradnjom novog objekta, pa mu je trenutno u štali nešto više koza nego li je uobičajeno. Taj nedostatak prostora u štali gospodin Gregor nastoji nadoknaditi svakodnevnim puštanjem koza na pašu za vrijeme toplijeg dijela godine. Nakon ove uzorne, tradicionalne austrijske farme put nas je odveo visoko u obronke Alpa u malo mjesto Oberperfuss gdje uzgajivač Werner Leitner na svojoj farmi uzgaja, prema riječima gospodina Johann Jaufenthaler iz saveza uzgajivača koza, najkvalitetnije koze u Tirolu. Prosjek proizvodnje na ovoj farmi je viši od 1.500 litara po laktaciji kvalitetnog alpskog kozjeg mlijeka. Na pitanje naših uzgajivača koja je otkupna cijena takvog mlijeka gospodin Werner je rekao da ovisi o kvaliteti i kreće se u rasponu od 70 do 90 eurocenti. Naglasio je da troškove transporta mlijeka u mljekaru snosi on, tako da je cijena i nešto niža. O teškim uvjetima proizvodnje na ovoj farmi najbolje govori činjenica da samo mjesto Oberperfuss, zbog specifičnog položaja među visokim planinskim vrhuncima tijekom gotovo 2,5 zimska mjeseca „ne vidi sunca“ jer je u to doba godine cijela dnevna sunčeva putanja zaklonjena planinom. Uz tu poteškoću u proizvodnji gospodin Werner je istaknuo i problem velike strmine na kojim se nalaze njegove poljoprivredne površine, tako da je najkvalitetnija livada toliko nakošena da nije moguća strojna obrada, pa sve poslove, uključujući i košnju na ta tri ha površine mora raditi kao njegovi preci prije stotinu godina. Gospodin Werner je naglasio da upravo zbog malih obradivih površina koje posjeduje ostavlja za daljnji uzgoj samo najkvalitetnija grla. Rasplodni podmladak mu na tržištu postiže najviše cijene čak i do 500 eura. Budući je gospodin Werner i certificirani sudac grla na kozarskim izložbama prilikom predvođenja najkvalitetnijih grla našim je uzgajivačima objasnio koje značajke vanjštine su naročito cijenjene kod austrijskih uzgajivača koza, te nam prikazao kozu koja je prošlogodišnje šampionsko grlo izložbe održane u rujnu u mjestu Zams. Na kraju prvog dana posjete Tirolu upoznali smo se s najsuvremenijom kozarskom farmom u ovoj pokrajini, a posjeduje ju mlada obitelj Gschleiner. Na farmi koja se nalazi u mjestu Fritzens ova obitelj uzgaja 150 koza Sanske pasmine. Sve koze su uvezene prije tri godine iz Nizozemske, a glavni razlog uvoza je što u Austriji nema dovoljno mladih koza na tržištu jer brojni mladi uzgajivači krava napuštaju govedarstvo i prelaze na kozarsku proizvodnju. Drugi razlog je taj što je cilj bio zbog zoosanitarnih uvjeta kupiti sve koze s jedne farme, što zbog relativno malene veličine farmi u Austriji nije bilo moguće. Za razliku od svih farmi koje smo obišli taj dan i koje su bile prenamijenjene govedarske farme, obitelj Gschleiner je za kozarsku proizvodnju izgradila suvremeni novi objekt od početka projektiran isključivo za proizvodnju kozjeg mlijeka. Pri projektiranju i izgradnji su uz korištenje kreditnih sredstava banaka iskoristili i sufinanciranje kroz programe Europske unije. Budući su se tek ove godine stvorili tehnički uvjeti, nisu ranije mogli započeti su kontrolu mliječnosti koza na farmi pa nam nisu mogli izdvojiti koze sa maksimalnom proizvodnjom, ali prosjek proizvodnje koza koje su sve bile u drugoj laktaciji prošle godine je bio 950 litara. Naše uzgajivače su najviše impresionirali najsuvremenije izmuzište, stroj za pripravu mliječne zamjenice i napajanje jaradi, te poseban robot za hranidbu koza.

Drugi dan posjeta Tirolu je započeo Obilaskom suvremene sirane „Sennerei Zillertal“ u mjestu Hollenzen koja otkupljuje mlijeko od svih uzgajivača čije smo farme obišli. Ova danas velika i suvremena sirana je utemeljena 1954 godine, a već treću generaciju vlasnici su obitelj Kroll. Visoku kvalitetu proizvoda osigurava im kvalitetno mlijeko koje otkupljuju iz najčišćih planinskih dijelova u oblasti Zillertal. Ponosni su na to što su zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti svojih proizvoda na tržištu u mogućnosti i seljacima od kojih otkupljuju mlijeko dati fer cijenu i na taj način omogućiti opstanak ljudi u krajevima sa otežanim uvjetima proizvodnje. Naglašavaju da ne žele samo govoriti o regionalnosti, sezonalnosti i održivosti proizvodnje već im je želja živjeti te tradicionalne vrijednosti još intenzivnije u budućnosti. Proizvode 27 različitih vrsta sira od kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, a u ponudi je i 11 mliječno kiselih proizvoda vrhunske kvalitete. O kvaliteti govore i brojne izložene nagrade sa ocjenjivanja proizvoda diljem Europe od kojih se najviše diče sa 5 zlatnih odličja i jednim srebrenim na Njemačkom državnom sajmu prehrambenih proizvoda u Frankfurtu. Cijela sirana je izgrađena ujedno i kao muzej sirarske proizvodnje u kojem se uz stručno vodstvo možete upoznati s povijesti proizvodnje mlijeka i sira iz ove regije. Iznad proizvodnih pogona je ostakljena terasa tako da možete izravno pratiti proizvodnju u pogonima, kao i vidjeti zrionice u kojima se u različitim uvjetima za svaku pojedinu vrstu sira odvija zrenje. Na farmi koza koja se nalazi u blizini sirane se uzgaja 40 koza Alpina pasmine. I kroz farmu se proteže podest s kojeg posjetitelji mogu pratiti tehnologiju uzgoja koza. Cijelim putem kojim se posjetitelji kreću su edukativne ploče sa temama vezanim uz poljoprivrednu proizvodnju, a na brojnim televizijskim prijemnicima se prikazuju edukativni filmovi u kojima je naglašena povezanost proizvodnje mlijeka i očuvanje bioraznolikosti kraja iz kojeg se mlijeko otkupljuje. Sirana je smještena u području gdje su na svim okolnim planinama najpopularnija skijališta, tako da ovakvi edukativni sadržaji popunjavaju turističku ponudu i izvrsno su uklopljeni u stvaranje slike kraja sa nedirnutim prirodnim bogatstvima. Na kraju stručnog putovanja posjetili smo i farmu koza uzgajivača Josefa Mühlbachera u Kitzbühelu. Na farmi se uzgaja 95 koza pasmine Alpina, a prosječna proizvodnja u laktaciji prelazi 930 litara. Početak proizvodnje na farmi seže u 1991. godinu kada je gospodin Josef nabavio prvih 6 koza Alpina pasmine. Samo je nekoliko uzgajivača u to doba pokušavalo s proizvodnjom kozjeg mlijeka, tako da su svu svoju proizvodnju kozjeg mlijeka i kozjeg sira bez problema plasirali na tržnici u Rathausplatzu. Nakon pionirskog početka i početnog uspjeha obitelj odlučuje svoju govedarsku proizvodnju u potpunosti zamijeniti sa kozarstvom. Još 1998. godine i zadnja krava je napustila gospodarstvo. Obitelj nikada nije požalila zbog te odluke. Od samih početaka se gospodin Mühlbacher  uključio u rad uzgojnog saveza Tirola. Danas je predsjednik Saveza, a diči se brojnim odličjima koje su kroz godine na raznim izložbama osvajala njegova grla. Naročito je ponosan na osvojenu prvu nagradu na Nacionalnoj izložbi održanoj u Tirolu prošle godine. Nakon ova dva dana popunjena obilascima farmi i stijcanjem brojnih novih saznanja krenuli smo na put kući. Zajednički zaključak naših uzgajivača je da ne zaostajemo po kvaliteti uzgojenih grla, ali niti po ostvarenoj proizvodnji za našim austrijskim kolegama. I kod nas se mogu u suradnji sa znanošću i strukom postizati vrhunski rezultati. Svi sudionici, zadovoljni viđenim, su izrazili želju za nastavkom suradnje sa kolegama u Austriji, ali i posjeti drugim zemljama s intenzivnom kozarskom proizvodnjom.

 

 

Email Newsletter