23. siječnja 2022

holstein

U okviru obilježavanja 65 godina rada Kmetijsko gozdarskog zavoda Ptuj, dana 8.6.2018 u dvorištu zavoda održana je izložba stoke. Na obilježavanju obljetnice Hrvatsku poljoprivre dnu agenciju predstavljali su Aleksandar Kljujev, dipl. ing. i Marijan Sučija,dipl. ing., djelatnici Službe za razvoj govedarstva.

U govedarskom djelu izložbe, predstavljena je simentalska pasmina sa četiri te pasmina holstein sa tri kolekcije grla od 44 ukupno uzgajivača. Pripremi grla za izložbu i predvođenju posvećena je velika pažnja, a grla su predvodili obučeni mladi uzgajivači. U prvom  djelu programa, od ukupno 71 predvedenih grla austrijski suci (Reinhardt Pfleger za simentalsku pasminu i Hans Terler za holstein pasminu) u svakoj kolekciji izabrali su po dvije najbolje životinje. U završnom djelu programa izložbe, između nagrađenih grla po kolekcijama, izabrane su šampionska grla simentalske i holstein pasmine. Nakon prigodnih govora uzvanika, posjetitelji su mogli razgledati novo izgrađenu zgradu Laboratorija za analize mlijeka, krme i tla.

Šampionka simentalske pasmine kat. br 59
SHAKIRA SI 74134515
oteljena: 31.01.2012.
otac: DIADORA 720862
max.3. laktacija 8408 kg mlijeka
sa 361 kg (4,29%) m.m. i 297 kg (3,53%) prot.
MARIJAN DRŽEČNIK, RIBNICA NA POHORJU

Šampionka pasmine holstein kat. br 54
BUBA SI 24356363
oteljena: 26.06.2014.
otac: GARRETT-ET 781106
max.1. laktacija 9359 kg mlijeka
sa 330 kg (3,52%) m.m. i 279 kg (2,99%) prot.
IVAN HRGA, JURŠINCI

Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (H.U.SIM.) održao je 07.03.2017. godine u Grubišnom Polju redovnu godišnju skupštinu. Na skupštini je bilo prisutno oko 100-tinjak uzgajivača-delegata, gostiju i sponzora. Od gostiju skup su pozdravili župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs, gradonačelnik grada Grubišno Polje Zlatko Međeruh, zamjenik ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije Ivica Vranić, načelnik Odjela za stočarstvo Savjetodavne službe Dario Zagorec, članica upravnog odbora Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda Lidija Pavić te ispred Hrvatske mljekarske udruge Zoran Bašić

Nakon uvodnih riječi i pozdravnih govora predsjednik Damir Horvatić je dao izviješće o radu H.U.SIM.-a u 2017. godini. Iz predsjednikovog izviješća treba izdvojiti kako je Savez kao ovlaštena uzgajivačka organizacija vršio upis goveda u matičnu knjigu te izdavao rodovnike za matična grla simentalske pasmine, nastavljena je provedba genotipizacije muških i ženskih životinja kroz DE/A sustav genomske selekcije, savez je provodio informiranje i edukaciju svojih članova putem časopisa „Uzgoj goveda“u suradnji sa SUHUH-om i HMU-om, te suorganizacijom XII. savjetovanja uzgajivača goveda u Sisku u suradnji sa HPA i SUHUH-om. Savez se promovirao na jesenskom sajmu u Gudovcu gdje je dodjeljivao nagrade za prvonagrađenu stoku na izložbi simentalske pasmine goveda. Osim navedenog savez se prošle godine javio na dva natječaja Ministarstva poljoprivrede te je ukupno dobio 75.577,71 kuna. Od ostalih aktivnosti saveza Horvatić naglašava rad predstavnika saveza u sektorskim odbora HPK, stalne aktivnosti i sastanci sa predstavnicima HPA i Ministarstva poljoprivrede po pitanju problema jačanja saveza, provedbe uzgojnog programa te problema izazvanih vakcinacijom protiv BKK.

Nakon izviješća predsjednika voditelj uzgojnog programa H.U.SIM.-a Josip Crnčić podnio je izviješće o provedbi uzgojnog programa za simentalsku pasminu tijekom 2017. godine. Naglasio je kako na provedbi uzgojnog programa zajednički rade HPA, H.U.SIM. i centri za reprodukciju. Hrvatska je u 2017. godini ukupno imala 100.078 krava simentalske pasmine što je pad u odnosu na prošlu godinu od 5.311 krava. Od navedenog broja krava 50.511 ih je bilo u kontroli mliječnosti. Prosječna proizvodnja po kravi simentalske pasmine u kontroli mliječnosti bila je 5.000 kg mlijeka sa 4,05% m. m. i 3,35% proteina. U prošloj godini je od strane djelatnika HPA izvršena je linearna ocjena vanjštine 3.477 prvotelki simentalske pasmine goveda. U programu ciljanog sparivanja bilo je 447 ženskih grla. Prosječna proizvodnja bikovskih majki bila je 8.199 kg mlijeka sa 4,2% m. m. i 3,50 % proteina što je povećanje za skoro 221 kg mlijeka u odnosu na 2016. godinu. Za ciljana sparivanja u 2018. godini za bikovske očeve korišteno je 7 progeno testiranih i 13 genomski testiranih bikova koji su odabrani od strane odbora za uzgoj saveza. Voditelj uzgoja je u svojem izviješću posebno naglasio važnost provođenja genomske selekcije. Tijekom 2017. godine genotipizirano je 59 muške teladi. Tri mlada bika su na čekanju za preuzimanje u centre za reprodukciju (CUO Varaždin i CUS Antunovac) dok su četiri muška teleta kao potencijalni kandidati na čekanju novih uzgojnih vrijednosti. Crnčić je predstavio prosječne uzgojne vrijednosti genotipiziranih teladi u Hrvatskoj, Sloveniji i Bavarskoj iz kojih se vidi da je prosječna ukupna uzgojna vrijednost genotipizirane teladi tijekom 2017. godine u Hrvatskoj bila 115, u Sloveniji 105 a u Bavarskoj 118. Crnčić smatra kako ovi rezultati pokazuju koliko se ozbiljno radilo na genotipizaciji te kako odbor za uzgoj saveza kojega čine uzgajivači, stručnjaci iz HPA i Savjetodavne službe radi odlično. Dobar rad odbora ali i važnost časopisa „Uzgoj goveda“ kojim se educiraju uzgajivači potvrđuje i tablica najkorištenijih bikova-očeva teladi u 2017. godini gdje je među prvih 15 najkorištenijih bikova 10 bikova koji se intenzivno koriste u umjetnom osjemenjivanu ili se koriste kao bikovski očevi u njemačkom i austrijskom uzgoju. Posebno veseli činjenica kako su među tim najkorištenijim bikovima i dva bika iz hrvatskog uzgojnog programa Wamures i Mozilla. Na kraju, Crnčić naglašava kako ne treba biti zadovoljan sa brojem kandidata koji se godišnje genotipizira ali ni sa brojem farmi koje sudjeluju u provedbi genotipizacije. Ovo potvrđuje činjenicom kako iako u provedbi genotipizacije sudjeluje 60 farmi, sa svega 10 farmi dolazi preko 2/3 kandidata. Stoga u narednom razdoblju treba raditi na povećanju broja planskog sparivanja kako bi se povećao broj kandidata za genotipizaciju ali i broj farmi. Osim izviješća o uzgoju voditelj uzgojnog programa H.U.SIM.-a uzgajivačima je predstavio Uredbu (EU) 2016/1012 koja stupa na snagu 01. studenog 2018. godine koja se tiče provedbe uzgoja i funkcioniranja uzgojnih saveza i udruga.

Nakon iznesenih izviješća i usvajanja istih predsjednik Horvatić je predložio financijski plan i plana rada za 2018. godinu iz kojega izdvajamo nastavak provedbe projekta genotipizacije te poboljšanje sustava odabira kandidata za genomsku selekciju, daljnji nastavak edukacije i informiranja članova kroz časopis „Uzgoj goveda“, rad na poboljšanju unutarnjeg ustrojstva saveza, promocija rada Saveza i uzgoja simentalca kroz sudjelovanje u radu međunarodnih institucija kao što je Europski i Svjetski savez uzgajivača simentalaca čiji je H.U.SIM. punopravni član, te sudjelovanje na stručnim skupovima, manifestacijama i stočarskim izložbama.

 

U Budimpešti (Mađarska) je 17-20.9.2017. godine održana  15. konferencija i 31. generalna skupština Europskog saveza uzgajivača holstein goveda (EHRC – European Holstein and Red Holstein Confederation). Glavni ciljevi EHRC-a su promocija i unaprjeđenje uzgoja Holstein goveda u Europi i svijetu. Konferencije i generalne skupštine se odvijaju paralelno svake tri godine, te su događaj na kojima se predstavljaju teme i projekti važni za uzgajivače Holstein goveda, proizvodnju mlijeka i uzgojne organizacije općenito. Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (HPA) su predstavljali dr.sc. Zdenko Ivkić, načelnik Službe za razvoj govedarstva i Davor Pašalić, dr.vet.med., viši stručni savjetnik – specijalist u Uredu ravnatelja. U Hrvatskoj ima oko 40.000 Holstein krava. Odobrena uzgojna organizacija je Savez udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH), koji je članica EHRC-a. Služba za razvoj govedarstva HPA je zadužena za koordinaciju provedbe uzgojnog programa, pri čemu se neke od aktivnosti odnose na međunarodnu suradnju.

U radu konferencije je sudjelovalo skoro 200 sudionika iz 27 zemalja. Nakon uvodne prezentacije o uzgoju Holstein-a u Mađarskoj, tijekom konferencije je kroz četiri sekcije predstavljeno 12 tema, koje se tiču zdravlja papaka, genomske selekcije, učinkovitosti hranidbe i dugovječnosti krava. U svim izlaganjima je posebna pozornost dana načinima i metodama prikupljanja podataka, a što je jedna od glavnih aktivnosti HPA. Na Generalnoj skupštini su predstavljena izvješća predsjednika i tajnika saveza, te predsjednika radnih grupa. Pri tomu posebno treba naglasiti izvješće dr. Egberta Feddersena, predsjednika Radne grupe za suđenje na izložbama, koji je kao izvrstan primjer organizacije radionice naveo prošlogodišnju Europsku školu suđenja, koja u organizaciji HPA, SUHUH-a i tvrtke Belje održana 11-13.10.2016. godine u Osijeku. U školi suđenja je sudjelovalo 30-tak sudionika iz 12 zemalja. Tijekom skupštine je izvršen izbor čelnih ljudi u tijelima saveza. Nakon skupštine je organiziran posjet najboljim mađarskim farmama, te centru za umjetno osjemenjivanje. Zadnjeg dana konferencije je organizirana izložba Holstein krava, na kojoj smo imali priliku vidjeti kako se vrhunska grla predstavljaju u vrhunskim uvjetima.

Na 25. državnoj stočarskoj izložbi koja će se održati od 8. do 10. rujna 2017. godine tijekom Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma biti će izloženo nekoliko kolekcija junica i krava simentalske i holstein pasmine goveda. Dio izloženih grla na izložbi biti će ponuđen i na prodaju. Uzgajivačima će biti omogućeno da na prodaju ponude izložena grla u kolekciji steonih junica. Na ovaj način Hrvatska poljoprivredna agencija želi potaknuti promet domaćeg rasplodnog materijala koji je kvalitetom na razini onog koji se našim uzgajivačima nudi u inozemstvu.

Ukoliko će postojati veći interes prodavatelja i kupaca Hrvatska poljoprivredna agencija logistički je spremna organizirati i aukcijsku prodaju steonih junica. Molimo uzgajivače zainteresirane za prodaju ili kupnju kvalitetnih steonih junica iz domaćeg uzgoja da nas kontaktiraju na brojeve telefona ili na e-mail adrese:

Milica Gregorek- Hanževački,  mob: 099 3175-248,  e-mail: mghanzevacki@hpa.hr
Ivica Vranić,  mob: 091 794 6317,  e-mail: ivranic@hpa.hr
Nikola Kostiha,  mob: 098 377 527,  e-mail: nkostiha@hpa.hr

U Đakovu je održana redovita godišnja skupština Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH-a). Na Skupštini su predstavljena i usvojena izvješća o radu Saveza u protekloj godini i planovi za 2017. Predsjednik SUHUH-a Branko Kolak naglasio je u svom obraćanju skupštini dobru suradnju Saveza sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom (HPA) i istaknuo glavne aktivnosti koje Savez planira realizirati u 2017. godini. Savez je sa ostalim partnerima aktivno sudjelovao u provedbi uzgojnog programa Holstein pasmine goveda. Nastavlja se projekt  genomskog testiranja najboljih mladih jedinki iz populacije Holsteina, koji se provodi u suradnji s inozemnim partnerima. Informiranje uzgajivača planiramo nastaviti redovitim izdavanjem glasila „Uzgoj goveda“ u suradnji sa simentalskim savezom (H.U.SIM.-om). Od ostalih aktivnosti istaknuta je suorganizacija savjetovanja, edukacija i stručni posjeti drugim uzgojima, sudjelovanje u radu inozemnih institucija i saveza, promocija članstva i djelovanja Saveza kroz izložbe, manifestacije i tiskanje promotivnih materijala, kontrola matičnih knjiga, izdavanje i naplata uzgojne dokumentacije, promoviranje korištenja mjera Ruralnog razvoja, ocjena vanjštine goveda, subvencije umjetnog osjemenjivanja i druge mjere u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom.

Uz uzgajivače izaslanike pojedinih županijskih udruga članica SUHUH-a, skupštini su prisustvovali mnogobrojni gosti, uzgajivači drugih vrsta i pasmina životinja, sponzori i predstavnici medija. Ova izvještajna skupština SUHUH-a zamišljena je i kao edukativna te je na njoj predstavljena aktualna i zanimljiva prezentacija koju je pripremio pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić na temu “Potpore sektoru govedarstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020”. Istaknuo je i detaljnije obradio pet najznačajnijih mjera Programa ruralnog razvoja, a to su Mjera 4, 6, 9, 16 i 17. Potvrdio je 18. travnja 2017. kao datum objave natječaja za mjere ruralnog razvoja po novom i bržem sustavu provedbe, smanjenog obujma dokumentacije kod prvih prijava, veće sigurnosti za prijavitelje te istaknuo kako će odluke po natječaju dolaziti u kratkom roku od 120 dana.

Gosti su u svojim pozdravnim govorima, istaknuli dobru suradnju sa SUHUH-om, zajedničke projekte koji su u tijeku ili su planirani. Svi su naglasili potrebu pomoći i rješavanja teške situacije u mliječnom sektoru RH i cijele EU zbog zabrane izvoza u Rusku Federaciju, ukidanja mliječnih kvota i nepoštivanja dobre trgovačke prakse.

Voditeljica sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banke gena u HPA Danijela Stručić izrazila je zadovoljstvo što su djelatnici HPA velika podrška proizvođačima mlijeka. Najavila je objavu Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka koji omogućava svi proizvođačima mlijeka dobivanje rezultata laboratorijskih ispitivanja u roku od 24 sata nakon analize u SLKM. Pravilnikom su pomaknute granice sukladnosti uzoraka i mljekare više neće moći stopirati zahtjeve za dodatnim analizama, nego će ih svaki isporučitelj moći samostalno zatražiti pisanim putem od SLKM-a. Dodala je kako će se ubuduće sabirna mjesta morati opremiti rashladnim uređajima zbog bolje kvalitete i reprezentativnosti uzoraka.

Email Newsletter