25. siječnja 2021

govedarstvo

U Đakovu je održana redovita godišnja skupština Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH-a). Na Skupštini su predstavljena i usvojena izvješća o radu Saveza u protekloj godini i planovi za ...

Odjel za govedarstvo Hrvatske poljoprivredne agencija i ove godine nastavlja praksu održavanja radionica za uzgajivače goveda. 28. veljače održana je radionica u Svetom Ivanu Žabno, 02. ožujka u Pazinu te ...

Redovna godišnja sjednica Udruge Savez uzgajivača Istarskog goveda,(SUIG) održana je u Višnjanu 19.02.2017. na kojoj se okupilo 39 od ukupno 120 članova udruge. Gosti na sjednici su bili ispred Odjela ...

Tradicionalno 12. Savjetovanje za uzgajivače goveda ove godine je započelo Doručkom s hrvatskih farmi, 25. siječnja 2017. godine u Sisku. Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), Sisačko-moslavačka županija i središnji uzgajivački savezi, ...

Hrvatska poljoprivredna agencija i središnji uzgajivački savezi organiziraju XII. savjetovanje uzgajivača goveda, 25. i 26. siječnja 2017. godine u Sisku (hotel Panonija). Pokrovitelj savjetovanja je Ministarstvo poljoprivrede, generalni sponzor Sisačko-moslavačka ...

Email Newsletter