27. studenoga 2021

EAAP

U Dubrovniku je od 27. do 31. kolovoza 2018. godine održana godišnja konferencija Europske federacije za animalne znanosti (The European Federation for Animal Science – EAAP) u organizaciji Ministarstva poljoprivrede ...

Godišnja konferencija Europske federacije za animalne znanosti (The European Federation for Animal Science) ili EAAP (skraćeno od ranijeg naziva European Association for Animal Production, Europska asocijacija za stočarsku proizvodnju) održana ...

U četvrtak 29. lipnja 2017. godine u Ministarstvu poljoprivrede održana je 1. sjednica organizacijskog odbora 69. Godišnje skupštine Europske federacije za animalne znanosti, EAAP-a, koja će se održati u Dubrovniku ...

Email Newsletter